Työympäristö ja työolosuhteet

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö luo arvoa K-ryhmälle ja K-kauppojen asiakkaille. Uusi toimitalomme, K-Kampus, valmistuu Helsingin Kalasatamaan vuonna 2019.
K-Kampus valmistuu Helsingin Kalasatamaan vuonna 2019.

Kesko on suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppanien kanssa.

Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Valko-Venäjällä. Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka myynti (pro forma) oli noin 13 mrd. euroa vuonna 2018. K-ryhmä on Suomen suurin ja Pohjois-Euroopan suurimpia kaupan alan toimijoita. Työllistämme noin 41 000 henkeä.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö luo arvoa K-ryhmälle ja K-kauppojen asiakkaille. Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on henkilöstön sitoutumisen kasvattaminen, terveyden edistäminen, eläkeiän nostaminen ja työnantajakuvan kehittäminen sekä näiden kautta parempi henkilöstön työn tuottavuus.

Työterveys ja -turvallisuus

Olemme sitoutuneet edistämään terveyttä ja turvallista työympäristöä kaikissa toiminnoissa. Työterveyshuolto on järjestetty Keskossa toimintamaiden paikallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.

Suomessa työterveyshuolto on kokonaisvaltaista ja sisältää sekä työkykyä tukevan että terveyttä edistävän toiminnan. Kesko tarjoaa Suomessa henkilöstölleen lakisääteistä velvoitetta laajemman sairaanhoidon. Työterveys toimii läheisessä yhteistyössä liiketoiminnan kanssa; tavoitteet asetetaan liiketoiminnan kanssa ja niiden saavuttamista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan systemaattisesti. Keskon oma työterveys koordinoi kaikkia työterveyspalveluita ja lisäksi hoitaa pääkaupunkiseudulla työskentelevän henkilöstön työterveyshuollon sekä tekee tavoitteellista yhteistyötä työterveyden palveluntuottajan kanssa pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Työterveys on osa konsernin OHS–toimintoa (Occupational Health, Safety and Wellbeing). Työterveys ohjaa asiakkaitaan erilaisiin pilottiohjelmiin, jotka liittyvät ravitsemukseen ja stressinhallintaan, sekä muihin henkilöstölle ja esimiehille suunnattuihin terveyden ja hyvinvoinnin ohjelmiin.

Vaaratilanteet, tapaturmat ja työperäiset sairaudet ovat ehkäistävissä pitkäjänteisellä työllä. Tavoitteenamme on tapaturmaton K-ryhmä. Jotta tämä toteutuisi,
- sovellamme osallistavaa, riskiarviointiin perustuvaa lähestymistapaa työhön liittyvien vaarojen hallitsemiseksi
- raportoimme läheltä piti -tilanteista ja tapaturmista sekä analysoimme taustalla olevia syitä ja suuntauksia toiminnan jatkuvaa kehittämistä varten.

Kaikkien toimintamaiden käytettävissä on riskienhallinnan työkalu. Vuonna 2018 Ruotsi otti sen käyttöön Suomessa saatujen hyvien kokemusten innoittamana. Tiedotamme tehokkaasti työturvallisuuden pelisäännöistä, jotta työntekijät sisäistävät niiden tarkoituksen ja noudattavat sääntöjä sekä puuttuvat mahdollisiin vaaratilanteisiin.

Työsuojelutoiminta on järjestetty yhtiö- tai toimipaikkakohtaisesti noudattaen paikallista lainsäädäntöä. Pohjoismaiden ulkopuolella työsuojeluasioita käsitellään työpaikkakomiteoissa. Keskon HR-toiminnot ja yhteistyökumppanit järjestävät keskolaisille ja K-kauppiaille työturvallisuuskoulutusta. Eri yhtiöt järjestävät omaan toimintaansa kohdennettua koulutusta.

Esimerkiksi Suomessa K-ryhmä on mukana Nolla tapaturmaa -foorumissa, jossa jaetaan työturvallisuuden parhaita käytäntöjä jo 420 toimijan kesken. Puolassa yli 100 henkilön yrityksissä terveyttä ja työturvallisuutta on kehittämässä ja auditoimassa OHS spesialisti, joka tukee työyhteisöjä työturvallisuuden toteuttamista työpaikkatasolla. Onnisen Suomen toiminnot sai ensimmäisten yritysten joukossa sertifioitua uuden ISO 45001 -standardin.

Tapaturmia sattuu myös vapaa-ajalla. Suomessa työnantaja on henkilöstöetuna vakuuttanut henkilöstön vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen

Tuemme monin eri tavoin henkilöstön hyvinvointia osana henkilöstöön liittyvää vastuullisuutta. Meillä on kansainvälisesti käytössä toimintamaissa yhteiset työterveyden, työturvallisuuden ja hyvinvoinnin periaatteet.

Suomessa on otettu käyttöön kokonaisvaltainen K Well -toimintamalli, jossa on kuvattu hyvinvointia tukevia asioita sekä yksittäisen työntekijän, työyhteisön että esimiehen näkökulmasta. Keskiössä ovat ennakoiva työ, hyvinvointia tukeva työpäiväkokemus ja arkiset asiat, joihin jokainen voi vaikuttaa itse – myös omalla vapaa-ajallaan. Esimiehellä on erityinen vastuu henkilöstön hyvinvoinnista työpaikalla ja esimiehille on tarjolla omia hyvinvointia tukevia toimintamalleja ja valmennuksia.

Tuemme henkilöstön hyvinvointia erilaisilla ohjelmilla, terveys- ja muilla valmennuksilla sekä henkilöstöeduilla (esim. kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen e-passin avulla). Hyvinvoinnin tuki vaihtelee maittain eri tarpeiden mukaan.

Sairauspoissaolojen hallintamallit toteutamme eri maissa paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Suomessa Keskossa on käytössä työntekijän työkyvyn ja hyvinvoinnin tukena Puhutaan työkuntoon -toimintamalli. Norjassa on tarjolla palveluita muun muassa työympäristön kehittämiseen, elämäntapamuutoksiin ja terveyden edistämiseen. Norjassa on lisäksi erilaisia vakuutusratkaisuja henkilöstön työelämämuutoksien tueksi. Puolassa tarjoamme henkilöstölle terveyttä ja turvallisuutta edistäviä kannustimia, esimerkiksi liittyen tupakoimattomuuteen tai tupakanpolton lopettamiseen. 

Päätoimitalona uusi älytoimisto Kalasatamaan   

K-ryhmän uusi päätoimitalo K-Kampus rakennetaan Helsingin Kalasatamaan. Uusi, noin 1 800 keskolaisen moderni älytoimisto hyvinvointikeskuksineen valmistuu keväällä 2019. Rakennushanke toteutetaan yhteistyössä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman kanssa.

Takaisin ylös