Odotukset työntekijöillemme

Meitä K-ryhmäläisiä yhdistää innostus kaupan alaan sekä kauppiashenkinen asenne, joka näkyy reippaana vastuunottona ja mahdollisuutena vaikuttaa työn tekemiseen.

K-ryhmä on uudistuva ja monikasvoinen kaupan alan työnantaja. Meitä K-ryhmäläisiä yhdistää innostus kaupan tekemistä kohtaan sekä kauppiashenkinen asenne, joka näkyy positiivisena tekemisen meininkinä, reippaana vastuunottona sekä mahdollisuutena vaikuttaa työn tekemiseen. Viihdymme kauppiashenkisessä työympäristössä ja haluamme osallistua kaupan uudistamiseen.

Kaupan työt oppii parhaiten tekemällä. Asiakkaan odotusten ylittäminen on yhteinen tavoitteemme ja teemme sen eteen töitä reippaasti, muttemme ryppyotsaisesti. Jokaisella on oma vastuualueensa, mutta kaveria ei jätetä.

Jokaisen K-ryhmäläisen polku on erilainen ja meiltä löytyy vaihtoehtoja moneen lähtöön. Meillä voit halutessasi vaikkapa erikoistua K-ravintotaitajaksi, opiskella kieliä tai hakeutua mestarimyyjäkoulutukseen. Moni viihtyykin meillä pitkään, kun pääsee kehittämään kauppaa kivassa porukassa ja saa palautetta hyvin tehdystä työstä.

Yhteiset pelisäännöt muovaavat työkulttuurin

Yrityksen toimintaperiaatteet ovat tapa tehdä asiat yhdessä sovitulla tavalla. Meillä kaiken toiminnan taustalla on neljä periaatetta:

Toimimme suoraan, avoimesti ja rehellisesti
Edistämme avointa viestintää ja olemme rehellisiä toisiamme kohtaan.

Annamme selkeän suunnan
Mielestämme on tärkeää huolehtia siitä, että organisaatiossa kaikki tietävät, mitä pitää saavuttaa ja millaisella suunnitelmalla, asetamme selkeät tavoitteet ja mittaamme aikaansaannoksia. Osaamme myös reagoida ketterästi muuttuviin olosuhteisiin ja vaihtaa tarvittaessa tapaa toimia. Osallistamme myös toisiamme ja osallistumme päätöksentekoon.

Laitamme itsemme peliin
Otamme vastuun omasta työstämme ja olemme aktiivisia jo ennen kuin sitä meiltä odotetaan. Kyseenalaistamme ja ehdotamme rohkeasti uudenlaisia tapoja tehdä asioita ja jaamme osaamistamme myös muille.

Luotamme ihmisiin
Kannustamme ja innostamme toisiamme antamalla niin hyvää kuin rakentavaakin palautetta. Puhumme työkavereille arvostavasti ja teemme mielellämme yhteistyötä muiden kanssa.

K Code of Conduct kuuluu meille kaikille

K Code of Conduct -toimintaohjeet linjaavat yhteiset suuntaviivat kaikkien keskolaisten ja yhteistyökumppanien työlle.

Kesko haluaa olla yrityksenä vastuullisuuden edelläkävijä, ja myös sidosryhmät vaativat Keskolta vastuullisuutta. Vastuullisuuden vaatimus ulottuu kaikkialle, missä Kesko toimii.

Sekä koko Keskon henkilöstöltä että yhteistyökumppaneilta edellytetään K Code of Conduct -ohjeisiin perehtymistä. 12 toimintaohjetta sisältävä K Code of Conduct kertoo selkeiden esimerkkien avulla, mitä keskolaisilta ja yhteistyökumppaneilta odotetaan liittyen muun muassa ihmisoikeuksiin, ympäristön huomiointiin ja reiluun kilpailuun.

 

 Tutustu K Code of Conductiin

Takaisin ylös