Edut ja palkitseminen

Kesko-konserni tarjoaa henkilöstölleen kaikissa toimintamaissa henkilöstöetuuksia. Suomessa vakituiselle sekä määrä- ja osa-aikaiselle henkilöstölle tarjotaan esimerkiksi työterveyshuolto, vakuutus työtapaturman ja ammattitaudin varalta, vanhempainvapaa sekä eläke-etuudet.

Palkkaus
Palkkaus perustuu kulloinkin sovellettaviin lakeihin ja/tai sopimuksiin maakohtaisten käytäntöjen mukaisesti. Näiden ohella palkka määräytyy työn vaativuuden, osaamisen, suorituksen ja/tai tulosten perusteella paikallisen käytännön mukaisesti.

Palkitseminen
Palkitsemisen tavoitteena on kannustaa henkilöstöä ylittämään asetetut tavoitteet ja motivoida pitkäjänteiseen työhön Kesko-konsernin ja sen tytäryhtiöiden päämäärien saavuttamiseksi. Palkitseminen on oikeudenmukaista ja se perustuu yleisesti tunnettuihin periaatteisiin.

Vapaa-ajantoiminta
Kesko tukee Suomen yhtiöissä vapaa-ajantoimintaa Keskon kerhon kautta. Kerhon toiminnan tarkoituksena on luoda hyvää yhteishenkeä sekä edistää kerholaisten liikunnallisia, sivistyksellisiä ja virkistyksellisiä pyrkimyksiä.

Merkkipäivät
Suomen yhtiöissä työntekijöitä muistetaan eri merkkipäivinä. Esimerkiksi 50- ja 60-vuotismerkkipäivän saa palkallisena vapaapäivänä, jos päivä on työpäivä.

Tukea erilaisiin elämäntilanteisiin
Osa Virossa ja Latviassa toimivista yhtiöistä myös tukee taloudellisesti työntekijöitään erilaisissa elämäntilanteissa esimerkiksi lapsen syntymän ja ensimmäisen kouluvuoden sekä läheisen kuoleman yhteydessä.

Ostoedut
Työntekijöille tarjotaan monipuolisia ostoetuja K-ryhmään kuuluvissa liikkeissä sekä henkilökuntamyymälöissä. Myös työsuhdepuhelin ja -auto ovat tarjolla tehtävän niin edellyttäessä.
 

Lue lisää

Takaisin ylös