Monimuotoinen työyhteisö

Moniarvoinen ja monimuotoisuutta tukeva organisaatio takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille.

Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys ovat tärkeitä periaatteita, joita noudatamme.

Nollatoleranssi syrjinnälle

Keskossa toimii yhdenvertaisuussuunnitelman mukainen työantajan, henkilstön ja työsuojelutoiminnan edustajista koostujva ryhmä, joka käsittelee yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita. Vuonna 2019 järjestimme työryhmän jäsenille koulutusta liittyen henkilöstön moninaisuuteen ja mukaanottamiseen. Koulutuksissa käsiteltiin muun muassa ennakkoluuloja arvostavaa kohtaamista. Lisäksi toimimme Helsinki Pride 2019 -yhteistyökumppanina ja otimme näin kantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan syrjintään. 

Monimuotoinen työyhteisö

Syksyllä 2019 valmistelimme moninaisuusvalmennusohjelmaa työyhteisöjen käyttöön työntekijälähettiläsmallin kehitystyöllä. Merkittävin resursointi tasa-ja yhdenvertaisuustoimintaamme oli henkilöstövastuullisuuden asiantuntijan rekrytointi koordinoimaan ja toteuttamaan teemaan kuuluvia hankkeita ja ja valmistelemaan henkilöstövastuullisuuden kokonaisuutta.

Keskon hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti tavoitteenamme on tasapainoinen sukupuolijakauma hallituskokoonpanossa. Vuoden 2019 lopussa Keskon hallituksen seitsemästä jäsenestä kaksi oli naisia ja konsernijohtoryhmän kahdeksasta jäsenestä naisia oli yksi.

K-ryhmä on tehnyt pitkäjänteisesti töitä erityisryhmien työllistämiseksi

Olemme käynnistäneet vuosien aikana useita hankkeita nuorten ja erityisryhmien työllistämiseksi, ja nykyisin heidän työllistämiseensä on pysyvä toimintamalli.

Olemme olleet käynnistämässä muun muassa näitä hankkeita:

  • K-kauppiasliitto aloitti vuonna 2012 Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeen yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa. Kehitysvammaisten työllistämiseksi luotiin pysyvä toimintamalli. Moni hankkeen aikana työllistetyistä kehitysvammaisista työskentelee edelleen K-ryhmässä.

  • Kesko ja K-kauppiasliitto aloittivat vuonna 2013 Nuorisotakuu K-ryhmässä -ohjelman, jonka tarkoituksena oli tarjota 1 000:lle syrjäytymisuhan alla olevalle alle 30-vuotiaalle nuorelle työ-, työkokeilu- tai nuorten oppisopimuspaikka K-ryhmästä vuoden 2014 loppuun mennessä. Nuorten kohderyhmään kuuluivat myös maahanmuuttajanuoret ja vammaiset nuoret. Nuorisotakuu K-ryhmässä -ohjelman päätyttyä vuoden 2015 lopussa yli 2 500 nuorta oli saanut paikan työkokeilun, palkkatuen ja nuorten oppisopimuskoulutuksen avulla.

  • Nuorten ja erityisryhmien työllistäminen jatkuu pysyvänä toimintamallina. Vuonna 2016 K-kauppiasliitossa toimi nuorisotakuu-koordinaattori, joka antoi K-kauppiaille ja Keskon esimiehille nuorten ja erityisryhmien työllistämiseen ja koulutukseen liittyvää neuvontaa ja toimi yhteyshenkilönä viranomaisiin ja järjestöihin päin. Vuoden 2016 loppuun mennessä jo yli 3 200 kohderyhmän nuorta oli saanut K-ryhmästä paikan työkokeilun, palkkatuen ja nuorten oppisopimuskoulutuksen avulla.

Maahanmuuttajat yhä tärkeämpi kohderyhmä kaupan alan palvelutehtävissä

 Tulevaisuudessa maahanmuuttajat ovat entistä tärkeämpiä kaupan alan eri tehtävissä. Tällä hetkellä eniten maahanmuuttajataustaisia henkilöitä työskentelee K-ryhmän kaupoissa ja varastoissa. Maahanmuuttajataustaisten työllistäminen edellyttää kaupalta uudistumista; esimerkiksi muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien tarpeet tulee huomioida ohjeistuksissa ja johtamisessa.

Lue lisää vuosiraportistamme

Takaisin ylös