Monimuotoinen työyhteisö

Toimintamme perustana on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme. Tarjoamme heille monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet monissa erilaisissa tehtävissä.

Olemme sitoutuneet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kaikessa toiminnassamme. Tavoitteenamme on olla innovatiivinen ja kehittyvä työyhteisö, jossa jokainen työntekijä hyväksytään sellaisena kuin hän on. Panostamme erityisesti yrityskultturin, työntekijäkokemuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Lähes 60 % työntekijöistämme työskentelee Suomessa

Vuonna 2020 Keskossa työskenteli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin noin 17 629 henkilöä (2019: 20 852) seitsemässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Henkilöstöstä 59 % oli Suomessa ja 41 % muissa toimintamaissa.

Uudelle uralle

Sisäinen tehtäväkierto avaa mahdollisuudet moniin erilaisiin uravaihtoehtoihin. Vuonna 2020 sisäisiä siirtoja tehtiinSuomessa 2 093 (2019: 2 604) ja muissa toimintamaissa yhteensä 689 (2019: 2 124).

 

 

Edistämme tasa-arvoa ja monimuotoisuutta

Nollatoleranssi syrjinnälle

Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä periaatteita, joita Keskossa noudatamme. Kesko Oyj ja sen tytäryhtiöt Suomessa tekevät lakisääteiset yhtiökohtaiset henkilöstö-, koulutus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä määrittelevät parannustavoitteet.

Keskossa toimii yhdenvertaisuussuunnitelman mukainen työnantajan, henkilöstön ja työsuojelutoiminnan edustajista koostuva ryhmä, joka käsittelee konsernin yhdenvertaisuusja tasa-arvoasioita. Työryhmän aloitteesta laadimme vuonna 2020 ohjeen siitä, miten reagoida asiakkaan tai työyhteisön jäsenen rasistiseen tai muuten alentavaan puheeseen.

Vuonna 2020 toimimme yhtenä Invalidiliiton Sopivaa työtä kaikille -hankkeen pääyhteistyökumppaneista ja olimme mukana erilaisissa hankkeeseen liittyvissä tapahtumissa. Vuonna 2020 tiedossamme ei ollut yhtään syrjintätapausta.

Monimuotoinen työyhteisö 

Vuonna 2020 valmistelimme monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen ohjelmaa. Tätä varten toteutimme alkuvuodesta sidosryhmäkuulemiset, joissa kuulimme asian tiimoilta asiakkaitamme, henkilöstöämme, opiskelijoita, hallintoa, sijoittajia sekä ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kuulemisten pohjalta valmistelimme ohjelman päätavoitteita ja mahdollisia kehitystoimia monimuotoisemman ja yhdenvertaisemman K:n rakentamiseksi. Tunnistimme muun muassa tarpeen kehittää käytäntöjä vieraskielisten mukaanottamiseksi sekä jatkaa työtä, jolla edistetään osatyökykyisten edellytyksiä jatkaa työssä. Jatkamme ohjelman työstämistä vuonna 2021.

Keskon hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti Keskon tavoitteena on tasapainoinen sukupuolijakauma hallituskokoonpanossa. Vuoden 2020 lopussa Keskon hallituksen seitsemästä jäsenestä kaksi oli naisia ja konsernijohtoryhmän kahdeksasta jäsenestä kaksi oli naisia. Vuonna 2021 konsernijohtoryhmän naisten lukumäärä kasvaa kolmeksi, kun uusi vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja aloittaa tehtävässään. Vähentääksemme kielen vaikutusta työelämän sukupuolittuneisuuteen valmistelimme HR:ssä uudistusta sukupuolittuneista tehtävänimikkeistä ja termeistä luopumiseksi.

Tulevaisuudessa maahanmuuttajat ovat entistä tärkeämpi kohderyhmä kaupan alalla palvelutehtävissä. Tällä hetkellä eniten maahanmuuttajataustaisia henkilöitä työskentelee K-ryhmän kaupoissa ja varastoissa. Maahanmuuttajataustaisten työllistäminen edellyttää kaupalta uudistumista; esimerkiksi muuta kuin suomea äidinkielenä puhuvien tarpeet tulee huomioida ohjeistuksissa ja johtamisessa.

 

Lue lisää vuosiraportistamme

Takaisin ylös