Monimuotoinen työyhteisö

Toimintamme perustana on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme. Tarjoamme heille monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet monissa erilaisissa tehtävissä.

Olemme sitoutuneet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kaikessa toiminnassamme. Tavoitteenamme on olla innovatiivinen ja kehittyvä työyhteisö, jossa jokainen työntekijä hyväksytään sellaisena kuin hän on. Panostamme erityisesti yrityskultturin, työntekijäkokemuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Yli 70 % työntekijöistämme työskentelee Suomessa

Vuonna 2021 Keskossa työskenteli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin noin 17 402 henkilöä (2020: 17 650) seitsemässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Henkilöstöstä 71,5 % oli Suomessa ja 28,5 % muissa toimintamaissa.

Kesko_2021_Keskon_henkilömäärä_toimintamaittain.svg

Uudelle uralle

Sisäinen tehtäväkierto avaa mahdollisuudet moniin erilaisiin uravaihtoehtoihin. Vuonna 2021 sisäisiä siirtoja tehtiin Suomessa 2 396 (2020: 2 093) ja muissa toimintamaissa yhteensä 725 (2020: 689).

ikärakenne-570-px.jpg

 

Edistämme tasa-arvoa ja monimuotoisuutta

Nollatoleranssi syrjinnälle

Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä periaatteita, joita Keskossa noudatamme. Kesko Oyj ja sen tytäryhtiöt Suomessa tekevät lakisääteiset yhtiökohtaiset henkilöstö-, koulutus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä määrittelevät parannustavoitteet.

Keskossa toimii yhdenvertaisuussuunnitelman mukainen työnantajan, henkilöstön ja työsuojelutoiminnan edustajista koostuva ryhmä, joka käsittelee konsernin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita. Vuonna 2021 jatkoimme työryhmän aloitteesta vuonna 2020 laatimamme ohjeen jalkauttamista liittyen aiheeseen, miten reagoida asiakkaan tai työyhteisön jäsenen rasistiseen tai muuten alentavaan puheeseen. Valmensimme lisäksi K-Citymarket-tavaratalojen luottamusmiehiä tiedostamattomista ennakkoluuloista syrjinnän ehkäisemiseksi. 

Vuonna 2021 tiedossamme ei ollut yhtään syrjintätapausta.

Monimuotoinen työyhteisö 

Vuonna 2021 hyödynsimme aiemmin työstämäämme monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen ohjelmaluonnosta uuden vastuullisuusstrategiamme päivitystyössä. Jatkoimme työtä monimuotoisen ja mukaan ottavan työyhteisön eteen muun muassa Uusi työ -mallimme avulla, jolla edistämme osatyökykyistemme edellytyksiä jatkaa työssä, sekä jatkamalla keväällä 2020 pilotoimaamme maahanmuuttajille suunnattua harjoitteluohjelmaa.

Maahanmuuttajat ovat entistä tärkeämpi kohderyhmä kaupan alalla palvelutehtävissä. Tällä hetkellä eniten maahanmuuttajataustaisia henkilöitä työskentelee K-ryhmän kaupoissa ja varastoissa. Maahanmuuttajataustaisten työllistäminen edellyttää kaupalta uudistumista; esimerkiksi muuta kuin suomea äidinkielenä puhuvien tarpeet tulee huomioida ohjeistuksissa ja johtamisessa.

Keskon hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti Keskon tavoitteena on tasapainoinen sukupuolijakauma hallituskokoonpanossa. Vuoden 2021 lopussa Keskon hallituksen seitsemästä jäsenestä kaksi oli naisia ja konsernijohtoryhmän yhdeksästä jäsenestä kolme oli naisia.

Lue lisää vuosiraportistamme

Takaisin ylös