Harjoittelut ja opinnäytteet

Joka viides töissä olevista alle 25-vuotiaista nuorista työskentelee kaupan alalla. K-ryhmän kaupat tarjoavatkin monelle nuorelle ensimmäisen kosketuksen työelämään.

Keskossa työskentelee vuosittain tuhansia kesätyöntekijöitä, työharjoittelijoita, TET-harjoittelijoita ja Tutustu ja Tienaa -harjoittelijoita. Suurin osa harjoittelupaikoista on kaupassa, mutta myös Kesko Oyj:ssä ja Keskon toimialayhtiöissä työllistetään säännöllisesti harjoittelijoita. Lisäksi toteutamme vuosittain opintojen loppuvaiheessa oleville ja vastavalmistuneille yliopisto ja korkeakoulu opiskelijoille suunnatun harjoitteluohjelman. Lisätietoja vuoden 2019 K Trainee -ohjelmasta löydät täältä.

K-kaupat ja Kesko-konsernin yksiköt päättävät itsenäisesti, milloin ja mihin tehtäviin he ottavat harjoittelijoita. Harjoittelupaikkaa hakiessa kannattaa olla itse aktiivinen ja olla yhteydessä suoraan K-kauppiaaseen (Kauppojen yhteystiedot) tai Kesko-konsernin puolella kiinnostavaan yksikköön (yhteystiedot).

TET-harjoittelu

Työelämään tutustuminen eli TET-harjoittelu on peruskoulun 8. ja 9. luokkien koulunkäyntiin sisältyvä työharjoittelu, jonka aikana oppilaat tutustuvat ohjatusti yritysten ja työyhteisön toimintaan. TET on osa koulunkäyntiä, joten se sijoittuu lukuvuoteen, ei kesä(-loma) aikaan. TET-harjoittelusta ei makseta palkkaa eli oppilas ei ole työsuhteessa TET-harjoittelu paikkaansa.

Työssäoppiminen ja työharjoittelu

Nämä käsitteet tarkoittavat opintoihin sisältyviä pakollisia tai valinnaisia opintojaksoja, joiden aikana opiskelija perehtyy käytännön työelämään opiskelemallaan alalla.

Työssäoppiminen

• toisen asteen ammatilliset oppilaitokset
• ohjattua työskentelyä työpaikalla sovittuna ajanjaksona
• tehtävä kirjallinen sopimus oppilaitoksen ja työnantajan kesken
• on pääsääntöisesti palkatonta (jos palkallista, noudatettava työehtosopimusta)

Työharjoittelu

• ammattikorkeakoulut ja yliopistot
• ohjattua työskentelyä työpaikalla sovittuna ajanjaksona
• jos sovitaan palkallisesta työharjoittelusta, tehtävä työsopimus – ollessa palkatonta, solmitaan tyypillisesti kolmikantasopimus yrityksen, oppilaitoksen ja harjoittelijan kanssa

Huom. Tiesitkö, että suorittamalla ammattikorkeakouluopintoihin liittyvän työharjoittelun K-kaupassa tai Keskossa voit hakea 500 euron arvoista K-stipendiä? Lue lisää täältä.

Opinnäyteyhteistyö

Opinnäyteyhteistyö pohjautuu tutkimustarpeisiin Kesko-konsernin eri yksiköissä. Opinnäytetöitä teetetään tilaustutkimuksena tai yhteistyö voi saada alkunsa opiskelijan ehdotuksesta.

Opinnäytetyötä ehdottaessa kannattaa miettiä etukäteen aihetta ja sitä, mikä taho voisi olla siitä kiinnostunut. Opinnäytetyötä voi tarjota suoraan johonkin Kesko-konsernin tai toimialojen yksiköistä.

Takaisin ylös