Tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä: Kesko Oyj, Konsernin HR, PL1, 00016 Kesko. Käyntiosoite Mannerheimintie 117, 00280 Helsinki.

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö: Visa Myllyntaus, Senior Manager, Talent Acquisition. Postiosoite: Kesko Oyj/Konsernin HR, Sörnäistenkatu 2A, Helsinki, 00580 Helsinki. Puhelin: 0503441136 Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kesko.fi

3.Rekisterin nimi: Kesko/rekrytointi

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus): Rekisterin tarkoitus on ylläpitää tiedostoa Kesko-konserniin hakeneista työnhakijoista rekrytoijien ja rekrytoivien esimiehien käyttöön. Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään osoitettu tai ns. avoin hakemus. Avoimen hakemuksen tietoja säilytetään rekisterissä 6 kuukautta.

5.Rekisterin tietosisältö: Työnhakulomakkeisiin sisältyvät seuraavat tiedot: Tieto siitä, millaista työtä henkilö hakee, henkilötiedot: nimi, syntymävuosi, osoitetiedot, puhelin- ja muut yhteystiedot, koulutus- ja työkokemustiedot, kielitaito.

6.Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot välittää työtä hakeva henkilö itse.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta Kesko-konsernin ulkopuolelle. Keskolla on EU:n ulkopuolella toimintaa mm. Venäjällä, hakemuksia voidaan luovuttaa myös ko. maiden rekrytoiville esimiehille rekisteröidyn toimeksiannon toteuttamiseksi.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet: Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa, jotka on annettu vain rekrytoijille sekä rekrytoiville esimiehille. Sovelluksen käyttäjät ovat koulutettu rekisterin käyttöön.

Teknisten laitteistojen suojaus on hoidettu huolellisesti.

9.Tarkastusoikeus: Hakemuksen lähettäneellä on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2).

Takaisin ylös