Tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä: Kesko Oyj, Konsernin HR, Satamakatu 3, Helsinki, 00016 Kesko.

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö: Mikko Myyryläinen, HR-kehittämispäällikkö Postiosoite: Kesko Oyj/Konsernin HR, Satamakatu 3, 00016 Kesko Puhelin: 01053 22872 Fax: 01053 23479 Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kesko.fi

3.Rekisterin nimi: Kesko/rekrytointi

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus): Rekisterin tarkoitus on ylläpitää tiedostoa Kesko-konserniin hakeneista työnhakijoista rekrytoijien ja rekrytoivien esimiehien käyttöön. Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään osoitettu tai ns. avoin hakemus. Avoimen hakemuksen tietoja säilytetään rekisterissä 6 kuukautta.

5.Rekisterin tietosisältö: Työnhakulomakkeisiin sisältyvät seuraavat tiedot: Tieto siitä, millaista työtä henkilö hakee, henkilötiedot: nimi, syntymävuosi, osoitetiedot, puhelin- ja muut yhteystiedot, koulutus- ja työkokemustiedot, kielitaito.

6.Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot välittää työtä hakeva henkilö itse.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta Kesko-konsernin ulkopuolelle. Keskolla on EU:n ulkopuolella toimintaa mm. Venäjällä, hakemuksia voidaan luovuttaa myös ko. maiden rekrytoiville esimiehille rekisteröidyn toimeksiannon toteuttamiseksi.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet: Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa, jotka on annettu vain rekrytoijille sekä rekrytoiville esimiehille. Sovelluksen käyttäjät ovat koulutettu rekisterin käyttöön.

Teknisten laitteistojen suojaus on hoidettu huolellisesti.

9.Tarkastusoikeus: Hakemuksen lähettäneellä on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2).

Takaisin ylös