Vi verkar för rättvis konkurrens
Vi följer tillämplig konkurrenslagstiftning strikt i all vår verksamhet. Vi deltar inte på något sätt i verksamhet som skulle kunna begränsa eller hämma en effektiv konkurrens.

Vi är fast beslutna att följa gällande konkurrenslagstiftning i alla våra verksamheter. Våra verksamheter på marknaden är baserade på öppen och effektiv konkurrens. En effektiv konkurrens är till nytta inte bara för Kesko, utan även för våra partner och kunder.

På Kesko är vi medvetna om de viktigaste konkurrensrättsliga policyerna som rör vårt arbete. Till exempel så kommer vi inte överens om eller diskuterar priser, kunder eller andra affärshemligheter med Keskos konkurrenter. Vi deltar inte i aktiviteter som syftar till eller potentiellt leder till att begränsa eller hindra effektiv och rättvis konkurrens. Vi förstår att förutom andra allvarliga konsekvenser så skulle överträdelser av konkurrensrättsliga lagar skada Keskos anseende.

Exempel

Du diskuterar fördelarna med ett seminarium med en konkurrents representant i en paus på seminariet. Efter en stunds diskussion byter personen ämne och uttrycker sin frustration över minskande marginaler på en märkesvara. Han eller hon föreslår att ni båda ska sluta sälja denna populära vara under ett visst pris. Vad gör du?

Jag förstår att konkurrentens representant föreslår en priskartell som begränsar konkurrensen med mycket allvarliga effekter. Jag tackar omedelbart nej till förslaget och går iväg. Jag meddelar min chef och Keskos jurist om händelsen så att de kan bedöma hur vi bör hantera situationen. En priskartell kan leda till höga böter och ansvarsskyldighet för båda parters skador. Dessutom kan det allvarligt skada Keskos image som en ansvarsfull aktör.

To top