Vi varken erbjuder eller tar emot mutor
Vi tolererar inte mutor i någon form. Vi varken utlovar eller betalar mutor eller olagliga betalningar till myndigheter eller andra parter eller främjar eller uppmanar eller råder någon att erbjuda eller ta emot dem.

Kesko har nolltolerans mot alla former av mutor. Vi varken utlovar eller betalar mutor eller olagliga betalningar till myndigheter eller någon annan för att säkra bolagets verksamhet eller dess utveckling. Vi är fast beslutna att inte ge råd, uppmana eller locka någon att acceptera eller erbjuda mutor antingen via tredje part eller direkt.

Exempel

Du arbetar med den tjänsteman som ansvarar för detaljplanering av en tomt för en framtida butik. Han eller hon ber din arbetsgivare att köpa en annonsplats i en publikation av hans eller hennes barns fotbollslag. Vad gör du? 

Jag avböjer eftersom ett samarbete inte motiverar sponsring. Alla sponsoravtal måste inriktas på tydliga affärsmål. Dessutom kan annonsköpet ge upphov till misstanke om muta av tjänsteman.

To top