Vi minimerar vår miljöpåverkan
Att arbeta på ett miljömässigt hållbart sätt är allas ansvar på Kesko. I vår verksamhet strävar vi efter att främja lindring av klimatförändringar och hållbar användning av naturresurser.

Hanteringen av miljökonsekvenser är en del av vårt dagliga arbete på Kesko. Att lindra klimatförändringarna är ett centralt tema i vårt hållbarhetsarbete. Vi minskar utsläppen genom energieffektiva lösningar och genom att gå över till förnybara och koldioxidsnåla energikällor.

I samarbete med partner vill Kesko främja hållbar produktion och konsumtion. Vi utvecklar cirkulär ekonomi i samarbete med leveranskedjor, logistik och konsumenttjänster. Produkt- och förpackningsdesign och återvinning är nyckeln för att uppnå ökad återvinning och återanvändning av material.

Vi samarbetar kontinuerligt med livsmedelskedjan, logistik, K-affärer och konsumentkommunikation för att minska och utnyttja matavfall.

Tillsammans ser vi till att våra arbetsplatser fungerar energieffektivt.

Ett hållbart nyttjande av naturresurser kräver att vi inte är slösaktiga på arbetsplatsen och att vi sorterar material som slängs på rätt sätt.

Exempel

Ditt arbete innebär varje år resor, både inrikes och utomlands. Vad ska du ta hänsyn till ur miljösynpunkt?

Jag tar hänsyn till miljöaspekter i alla arbetsrelaterade resor. Distansmöten är det primära alternativet till att resa. Om ett möte kräver fysisk närvaro kommer jag att överväga om jag kunde ta det miljövänligare tåget i stället för att flyga. Är ni fler som ska till samma möte? Jag kommer att erbjuda andra skjuts om jag kör eller så tar vi en buss eller spårvagn tillsammans. Jag kontrollerar alltid om det är andra möten på samma plats.

To top