Vi kommunicerar öppet och skyddar Keskos varumärke
Vi strävar efter att bygga en bra företagsimage och att göra Kesko än mer framgångsrikt inom alla våra verksamheter. Vi kommunicerar öppet, direkt och med integritet.

Vi vårdar och skyddar Keskos varumärke. Vi bygger varumärket på grundval av våra värderingar, vår vision och mission.

I marknadskommunikation presenterar vi produkter, tjänster, priser och andra detaljer tydligt och sanningsenligt och avstår från vilseledande uttryck. Vi respekterar principen om varumärkesskydd och förväntar oss att våra partner gör detsamma.

Våra medierelationer sköts av utsedda personer. Alla ska känna personerna som är ansvariga i det egna företaget eller på den egna avdelningen och kunna hänvisa mediefrågor rätt.

Kesko är ett börsnoterat bolag och vi är därför tvungna att följa insiderregler och konfidentiella affärshemligheter som vi inte kan avslöja. Pressmeddelanden styrs av informationsgivningspolicyn som godkänts av Keskos koncernchef.

I sociala medier följer vi samma regler om sekretess och noggrannhet som i annan kommunikation och interaktion.

Vi agerar aldrig på ett sätt som kan skada Keskos rykte eller konkurrensframgångar.

Exempel

Du ser en tävling i sociala medier som använder Keskos logotyp i sin marknadsföring. Men Kesko sponsrar inte tävlingen. Vad gör du?

Jag meddelar Keskos jurister om tävlingen. Den juridiska avdelningen kommer att ingripa i all otillåten användning av våra varumärken och försöka minska risken för att konsumenterna vilseleds.

To top