Vi iakttar insiderreglerna och Keskos insiderriktlinjer
Vi följer tillämpliga värdepappersmarknadsregleringar och Keskos insiderriktlinjer. Vi undviker all verksamhet på värdepappersmarknaden som kan minska Keskos aktieägarvärde eller det allmänna förtroendet för värdepappersmarknaden.

Kesko Abp är noterat på Nasdaq Helsingfors huvudlista. Våra medarbetare måste uppföra sig oklanderligt på värdepappersmarknaden för att inte störa utvecklingen av aktieägarvärdet. Handelsverksamheten måste också vårda förtroendet för den finska värdepappersmarknaden.

Användning och offentliggörande av insiderinformation är förbjuden. Insiderinformation är specifik, hemlig information som är direkt eller indirekt kopplade till Kesko eller dess aktie och som sannolikt skulle ha en betydande inverkan på aktiekursen om den avslöjades.

Insiderinformation är alltid konfidentiell och missbruk av den är belagt med administrativa sanktioner, böter eller fängelse. Det är förbjudet att använda insiderinformation, till exempel får en person som innehar den inte handla med Keskos aktier eller råda eller uppmana andra att handla med dem. Att förändra eller återkalla ett tidigare utfärdat handelsuppdrag på grundval av insiderinformation är även det förbjudet och potentiellt straffbart.

Insiderfrågor och andra frågor regleras av förordningen om marknadsmissbruk, finska värdepappersmarknadslagen, Finansinspektionens riktlinjer och Nasdaq Helsingfors regler. Keskos insiderriktlinjer är godkända av styrelsen för Kesko Abp och varje anställd och chef på Kesko är bunden av dem.

Exempel

Jag fick en bonus idag och det inspirerade mig att överväga att köpa fler Keskoaktier. Jag lämnade ett uppdrag i min nätbank som gäller för de närmaste 24 timmarna. Precis när jag loggade ut från min bank fick jag ett meddelande via e-post från vår insiderassistent om att jag hade precis lagts till på den nya insiderlistan. Projektledaren ringde upp mig och gav mig ytterligare information. Beställningen jag gjorde på nätet har inte gått igenom än. Kan jag avbryta den? 

Nej, du kan inte avbryta handelsuppdraget. Du har fått insiderinformation om Kesko och är bunden av handelsbegränsningen tills insiderinformationen som du har fått offentliggörs eller insiderprojektet i fråga blir ogiltigt. Att återkalla ett handelsuppdrag på grundval av insiderinformation kan vara straffbart. Om du behöver råd eller stöd om insiderfrågor kan du alltid kontakta Keskos jurist som ansvarar för insiderfrågor. 

To top