Vi behandlar varandra lika
På Kesko åtar vi oss att behandla de anställda lika och rättvist i alla personalfrågor. Vi bedömer individer efter deras meriter och värdesätter ansvarsfullt utförande.

Jämlikhet, icke-diskriminering och rättvisa är viktiga principer vid rekrytering, ersättning, karriärutveckling och andra personalfrågor inom Kesko. Vi bedömer individer baserat på kompetens, färdigheter och resultat. Vi värdesätter en aktiv strategi, initiativ, gruppfärdigheter och ansvarsfulla prestationer.

Vi tar ansvar för vårt arbete på Kesko. Vi är personligt ansvariga för våra prestationer och beslut och för att arbeta effektivt och med integritet. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö. En rättvis och väl fungerande arbetsplats skapas genom ömsesidigt förtroende, respekt för individen, äkta omsorg, en vilja att hjälpa och en okomplicerad laganda.

Det är chefens ansvar att främja direkt, öppen och konstruktiv dialog om alla frågor i arbetet och att uppmuntra personalen att ställa frågor, föreslå förbättringar och ta upp eventuella klagomål. Han eller hon är ansvarig för introduktion av nya medarbetare, ingriper om någon praxis måste korrigeras och ser till att alla är medvetna om K Code of Conduct och våra gemensamma principer. Chefen måste föregå med gott exempel på ansvarsfullt agerande och får inte sätta upp mål som endast kan uppnås genom att ignorera våra gemensamma principer.

Mobbning på arbetsplatsen, diskriminering och andra former av olämpligt beteende är oacceptabelt. Att gå med i, eller att inte gå med i, en fackförening eller liknande organisation är ett personligt beslut. Partipolitik hålls utanför arbetsplatsen.

Exempel

Du rekrytera en ny anställd och har fått ner urvalsgruppen till två kandidater: båda är unga, en man och en kvinna. Den unga kvinnan har i intervjun nämnt att hon har flyttat till stan med planer på att bilda familj. Har du låtit detta påverka ditt beslut? 

Nej, jag kommer att grunda mitt beslut på kandidaternas färdigheter och kompetens.

To top