Vi avslöjar inte kundinformation och andra personuppgifter
Kundinformation och andra personuppgifter behandlas konfidentiellt. Denna information kan bara samlas på rättsliga grunder och för ändamål som anges i lagen.

På Kesko följer vi bästa praxis vid beredning och skydd av personuppgifter samt nationella lagar och förordningar. Hanteringen av personuppgifter gör att vi kan behålla kundernas förtroende och effektivera verksamheten.

Vi planerar i förväg hur personuppgifter behandlas. Vi samlar bara in information som är relevant för datafilen. Vi säkerställer riktigheten hos uppgifterna som sparas och ser till att hanteringen av dem inte äventyrar de berörda personernas integritet. Vi informera de personer vars uppgifter sparats om filens existens och deras rätt att granska uppgifter om sig själva. De personer som behandlar konfidentiella uppgifter får inte avslöja personuppgifter de har fått kännedom om utan laglig motivering. Offentliga myndigheter kan ha laglig rätt att få åtkomst.

Exempel

Du håller på att skicka julhälsningar till vänner och släktingar men har förlorat din adressbok. Inga problem. Du vet att många av dem är din arbetsgivares kunder och du kan hitta de adresser du behöver i företagets register över lojala kunder. Är det lämpligt? 

Att lämna ut kunduppgifter olagligt är förbjudet. Lokala lagar och förordningar, god praxis när det gäller behandling av personuppgifter och integritetspolicyn kräver att personuppgiftsregister som hålls av Kesko inte får användas av anställda för privat bruk.

To top