Vi avslöjar inte affärshemligheter
Vi upprätthåller sekretessen för konfidentiell information som anförtros oss vid arbete med bolagets verksamhet, personal, kunder och affärspartner och vi kommer inte att lämna ut denna information till obehöriga.

Konfidentiella uppgifter omfattar också frågor som rör säkerhetsarrangemang, såsom kontanthantering, datasäkerhet, larmsystem och instruktioner för nödlägen.

Vi använder informationssystem och programvara i enlighet med relevanta avtal och åtkomsträttigheter. Vi ser alltid till att konfidentiell eller viktig information inte går förlorad eller skickas vidare till tredje part. Vi hanterar elektroniska verktyg med omsorg. När vi lämnar skrivbordet låter vi inte lagringsenheter eller dokument som innehåller konfidentiell information vara kvar.

Kesko Abp, moderbolaget till Keskokoncernen, är noterat på huvudmarknaden i Nasdaq Helsingfors. Kesko och alla dess anställda och chefer är därför alltid bundna av regler om insiderinformation.

Exempel

Du arbetar på en av Keskos inköpsenheter. Under vårfesten på ditt barns dagis träffar du en anställd hos en konkurrent i samma stad dig som förfrågar sig om Keskos försäljning under de senaste veckorna. Berättar du om försäljningsutvecklingen?

Nej, jag informerar inte en konkurrent om försäljningsutvecklingen. Opublicerade företagsuppgifter om Keskos verksamhet är konfidentiella och jag kommer inte att lämna ut dem till tredje part.

To top