Vi verkar för rättvis konkurrens
Jag följer tillämplig konkurrenslagstiftning strikt i all min verksamhet. Jag deltar inte på något sätt i verksamhet som skulle kunna begränsa eller hämma en effektiv konkurrens.

Som affärspartner till Kesko har jag åtagit mig att följa gällande konkurrenslagstiftning i hela min verksamhet. Mina verksamheter på marknaden är baserade på öppen och effektiv konkurrens. En effektiv konkurrens är bra för privatkunder såväl som för hela handelsbranschen.

Jag är medveten om de viktigaste konkurrensrättsliga policyerna som rör mitt arbete. Till exempel så kommer jag inte överens om eller diskuterar priser, kunder eller andra affärshemligheter med Keskos konkurrenter. Jag deltar inte i aktiviteter som syftar till eller potentiellt leder till att begränsa eller hindra effektiv och rättvis konkurrens. Jag förstår att förutom andra allvarliga konsekvenser så medför överträdelser av konkurrensrättsliga lagar i synnerhet skada för Keskos anseende.

Exempel

Du diskuterar fördelarna med ett seminarium med din kontaktperson på Kesko och en konkurrents representant i en paus på seminariet. Efter en stunds diskussion byter representanten ämne och uttrycker sin frustration över minskande marginaler på en märkesvara. Han eller hon föreslår ett avtal för dig och din kontaktperson på Kesko enligt vilket ni båda ska sluta sälja denna populära vara under ett visst pris. Vad gör du?

Jag förstår att förslaget handlar om en priskartell som begränsar konkurrensen med mycket allvarliga effekter. Jag tackar omedelbart nej till förslaget och går iväg. Min kontaktperson på Kesko tar kontakt med Keskos juridiska ombud som kommer att bedöma hur vi bör hantera situationen. En priskartell kan leda till höga böter och ansvarsskyldighet för alla parters skador. Dessutom kan det allvarligt skada Keskos image som en ansvarsfull aktör.

To top