Vi varken erbjuder eller tar emot mutor
Kesko och dess affärspartner tolererar inte mutor i någon form. Som affärspartner till Kesko kommer jag inte att lova eller betala mutor eller utföra olagliga betalningar till myndigheter eller andra parter och jag kommer inte att uppmana eller råda någon att erbjuda eller ta emot dem.

Kesko har nolltolerans mot alla former av mutor. Detta gäller även för verksamheten hos Keskos affärspartner.

Som affärspartner till Kesko varken lovar eller betalar jag mutor och olagliga betalningar till myndigheter eller någon annan för att säkra bolagets verksamhet eller dess utveckling. Jag är fast besluten att inte ge råd, uppmana eller locka någon att acceptera eller erbjuda mutor varken via tredje part eller direkt.

Exempel

Du är affärspartner till Kesko i ett byggprojekt som avser detaljplanering av en tomt för Keskos affärsplats. På uppdrag av Kesko kontaktar du den tjänsteman som ansvarar för detaljplanering. Han eller hon ber din arbetsgivare att köpa en annonsplats i en publikation av hans eller hennes barns fotbollslag. Vad gör du?

Jag avböjer förfrågan eftersom ett samarbete inte motiverar sponsring. Alla sponsoravtal måste inriktas på tydliga affärsmål. Dessutom kan annonsköpet ge upphov till misstanke om muta av tjänsteman.

To top