Vi minimerar vår miljöpåverkan
Att arbeta på ett miljömässigt hållbart sätt är ett gemensamt ansvar för Kesko och dess affärspartner. I vår verksamhet strävar vi efter att främja lindring av klimatförändringar och hållbar användning av naturresurser.

Hanteringen av miljökonsekvenser är en del av vårt dagliga arbete på Kesko. Att lindra klimatförändringarna är ett centralt tema i Keskos hållbarhetsarbete. Kesko minskar utsläppen genom energieffektiva lösningar och genom att gå över till förnybara och koldioxidsnåla energikällor.

I samarbete med partner vill Kesko främja hållbar produktion och konsumtion. Vi utvecklar cirkulär ekonomi i samarbete med leveranskedjor, logistik och konsumenttjänster. Produkt- och förpackningsdesign och återvinning är nyckeln för att uppnå ökad återvinning och återanvändning av material. Vi samarbetar kontinuerligt med livsmedelskedjan, logistik, K-affärer och konsumentkommunikation för att minska och utnyttja matavfall.

Som affärspartner till Kesko är jag fast besluten att minimera de negativa miljöeffekterna i all min verksamhet. Jag strävar ständigt efter att hitta sätt att ytterligare minska vår miljöpåverkan tillsammans.

Exempel

Du är leverantör och du tänkte föreslå att en av dina produkter ska ingå i Keskos egen produktserie. Vilka miljöaspekter bör beaktas i produkten?

Det är viktigt för Kesko att produkternas miljöpåverkan beaktas redan vid planeringen av produkterna. Undvika onödiga produktförpackningar och välj om möjligt återvinningsbara material i både produkterna och deras förpackningar. Kesko vill också hjälpa sina kunder att minska deras miljöpåverkan. Med god kommunikation och tydlig förpackningsinformation gör vi det lättare för våra kunder att göra ansvarsfulla val i butiken.  

To top