Vi följer riktlinjerna för Keskos varumärkesskydd
Som affärspartner till Kesko ser jag alltid till att mina handlingar inte äventyrar Keskos image, varumärke eller anseende.

Kesko vårdar och skyddar K-varumärket. Kesko bygger varumärket på grundval av dess värdering, vision och mission. Kesko förväntar sig att dess affärspartner verkar på ett sätt som inte äventyrar Keskos varumärke.

Som affärspartner till Kesko agerar jag aldrig på ett sätt som kan skada Keskos anseende eller konkurrenskraft. I sociala medier följer jag samma regler om sekretess och noggrannhet som i annan kommunikation och interaktion.

Exempel

Du har just fått en stor order från Kesko och du vill publicera ditt samarbete med Kesko genom att lägga till K-logotypen på din webbplats. Vad gör du?

Jag förstår att användningen av K-logotypen kräver Keskos samtycke. Jag kontaktar vår kontaktperson på Kesko för att få tillstånd och jag lägger inte till K-logotypen på vår hemsida utan att först ha fått tillstånd.

To top