Vi avslöjar inte kundinformation och andra personuppgifter
Som affärspartner till Kesko följer jag bästa praxis och nationella lagar och förordningar när det gäller hantering och skydd av personuppgifter. Hanteringen av personuppgifter gör att jag kan behålla kundernas förtroende och effektivera verksamheten.

Jag planerar i förväg hur personuppgifter behandlas. Jag samlar bara in information som är relevant för datafilen. Jag säkerställer riktigheten hos uppgifterna som sparas och ser till att hanteringen av dem inte äventyrar de berörda personernas integritet. Jag informerar de personer vars uppgifter sparats om filens existens och deras rätt att granska uppgifter om sig själva.

De personer som behandlar konfidentiella uppgifter får inte avslöja personuppgifter de har fått kännedom om utan laglig motivering. Offentliga myndigheter kan ha laglig rätt att få åtkomst.

Exempel

I andan av öppna data frågar en utländsk leverantör om möjligheten att få en lista över de webbutikskunder som har köpt en av deras produkter. De skulle vilja analysera vilken typ av konsumenter som är intresserade av produkten. Kan personuppgifter lämnas ut?

Nej. Personuppgifter är inte offentliga. Kundens personuppgifter får bara användas i de syften som beskrivs för kunden när uppgifterna inhämtas. Det kan vara t.ex. att leverera varorna till kunden eller marknadsföra webbutiken.

To top