Vi avslöjar inte affärshemligheter
Som affärspartner till Kesko bevarar jag sekretessen för konfidentiell information som anförtros mig angående Keskos verksamhet, personal, kunder och affärspartner och jag kommer inte att lämna ut eller vidarebefordra denna information till obehöriga.

Konfidentiella uppgifter omfattar också frågor som rör säkerhetsarrangemang, såsom kontanthantering, datasäkerhet, larmsystem och instruktioner för nödlägen.

Jag använder informationssystem och programvara i enlighet med avtal och användarrättigheter. Jag ser alltid till att konfidentiell eller viktig information inte går förlorad eller skickas vidare till tredje part. Jag hanterar mina elektroniska verktyg med omsorg. När jag lämnar skrivbordet låter jag inte lagringsenheter eller dokument som innehåller konfidentiell information vara kvar.

Kesko Abp, moderbolaget till Keskokoncernen, är noterat på Nasdaq Helsingfors huvudlista. Som ett börsnoterat bolag är Kesko därför alltid bundet av regler om insiderinformation.

Exempel

Under vårfesten på ditt barns dagis träffar du en bekant som arbetar på Kesko. När samtalet kommer in på arbetsrelaterade ämnen vill du fråga hur Keskos försäljning har sett ut under de senaste veckorna. Kan du göra det?

Det kan jag inte. Opublicerade uppgifter om Keskos verksamhet är konfidentiella och kan inte lämnas ut till tredje part.

To top