Yhteistyössä WWF:n kanssa
Aloita peli

Seuraava >
Tarkista tulos >

Uhanalaisia vaelluskalojamme


VAELLUSSIIKA
Siika on rannikko­kalastuksemme tärkein saalislaji. Lohen ja taimenen tavoin vaellus­siika lisääntyy joissa ja puroissa. Vaellus­esteet ovat hävittäneet siika­kannat monista joista.


LOHI
Vaelluskala, joka palaa koti­jokeensa lisääntymään. Olemme tuhonneet patoamalla 90 % lohi­joistamme. Padot estävät järvi­lohen pääsyn lisääntymis­alueille, joten kanta perustuu istutuksiin ja siihen, että emokaloja siirretään esteiden yli.


TAIMEN
Meri- ja järvitaimen ovat vaarassa kadota vaellus­esteiden, liiallisen kalastuksen ja vesien pilaan­tumisen vuoksi. Meri­taimenta on esiintynyt ainakin 60 mereen laskevassa joessamme, mutta jäljellä on enää kymmen­kunta alkuperäistä kantaa.


ANKERIAS
Ankeriaat lisääntyvät Atlannin luoteisosassa sijaitse­vassa Sargasso­meressä ja poikaset aloittavat pitkän vaelluksensa kohti Euroopan jokia. Jokien patoaminen on estänyt ankeriaiden pääsyn Suomenkin järviin, joissa ankerias on nykyään istutusten varassa.

Aloita alusta »