Osakekohtaiset tunnusluvut

          Sovellettu IFRS 16 -standardia
  2015 2016 2017 2018 2019
Osakekohtaiset tunnusluvut        
Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu            
Jatkuvat toiminnot - - 2,75 2,16 3,31
Lopetetut toiminnot - - -0,16 -0,56 0,12
Konserni yhteensä 1,03 0,99 2,59 1,59 3,42
Tulos/osake, vertailukelpoinen, laimentamaton             
Jatkuvat toiminnot - - 2,29 2,45 2,97
Konserni yhteensä 1,70 2,01 - - -
Oma pääoma/osake 21,82 20,44 21,45 19,33 20,44
Osinko/osake 2,50 2,00 2,20 2,34 2,52
Osinko tuloksesta % 243,8 201,3 84,9 145,2 74,8
Osinko tuloksesta, vertailukelpoinen % 146,7 99,5 96,6 95,8 80,3
Liiketoiminnan rahavirta/osake, oikaistu, konserni yhteensä 2,79 1,72 3,03 7,31 9,05
Liiketoiminnan rahavirta/osake, oikaistu, jatkuvat toiminnot - - - 7,55 9,01
Hinta/voitto-suhde (P/E), A-osake, oikaistu   30,35 44,14 17,01 27,05 17,44
Hinta/voitto-suhde (P/E), B-osake, oikaistu   31,57 47,80 17,45 29,22 18,71
Efektiivinen osinkotuotto, A-osake % 8,0 4,6 5,0 5,4 4,3
Efektiivinen osinkotuotto, B-osake % 7,7 4,2 4,9 5,0 4,0
             
Osakkeen kurssi 31.12.            
A-osake 31,12 43,85 44,10 43,60 58,80
B-osake 32,37 47,48 45,25 47,10 63,08
Osakkeen keskikurssi            
A-osake 31,85 37,30 43,62  47,21 49,23
B-osake 33,52 39,03 44,52  48,68 54,28
Osakekannan markkina-arvo 31.12., A-osake Milj. € 987,7 1 391,7 1 399,6 1 383,7 1 866,1
Osakekannan markkina-arvo 31.12., B-osake Milj. € 2 181,9 3 206,6 3 064,3 3 169,0 4 248,5
Pörssivaihto            
A-osake Milj. kpl 2 2 1 1 7
B-osake Milj. kpl 59 52 49 52 46
Suhteellinen vaihto            
A-osake % 7,5 5,4 4,0 4,6 21,1
B-osake % 87,0 74,3 70,9 75,9 67,5
Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä keskimäärin  1 000 kpl 99 114 99 249 99 426 99 182 99 074
A-osakkeen tuotto viideltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % 2,3 17,8 18,4 16,0 21,6
B-osakkeen tuotto            
Viideltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % 3,0 18,6 18,5 17,6 21,7
Kymmeneltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % 7,7 6,6 6,8 15,6 15,7
 

 

Lisätietoja

Takaisin ylös