Pitkäaikaisten korollisten velkojen maturiteettirakenne

Konsernin likvidit varat 31.12.2020 olivat 306,0 milj. euroa (169,0 milj. euroa). Korolliset velat 31.12.2020 olivat 2 616,3 milj. euroa (3 037,3 milj. euroa), josta leasingvelkoja oli 2 025,0 milj. euroa (2 422,2 milj. euroa). Korolliset nettovelat olivat 2 310,3 milj. euroa (2 868,4 milj. euroa) ja ilman leasingvelkoja 285,3 milj. euroa (446,1 milj. euroa).

  31.12.2019 31.12.2020
Milj. € < 1 vuotta 1-5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä < 1 vuotta 1-5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Rahoitusvelkojen ja niihin liittyvien rahoituskulujen maturiteetti                
Lainat rahoituslaitoksilta 8,3 327,4 0,2 335,8 1,8 300,2 0,1 302,1
rahoituskulut 3,3 6,3 0,0 9,6 2,1 4,2 0,0 6,3
Eläkelainat 22,7 98,7 38,8 160,1 28,4 88,7 20,4 137,5
rahoituskulut 2,0 4,8 0,9 7,8 1,8 3,6 0,5 5,8
Leasingvelat 383,3 1097,3 941,6 2422,2 312,7 1005,1 707,2 2025,0
rahoituskulut 84,7 215,9 100,8 401,3 68,0 168,4 68,7 305,1
Velat K-kauppiaille 98,0     98,0 123,0     123,0
rahoituskulut                
Muut korolliset velat 12,8 9,0 0,0 21,8 29,4 0,0 0,0 29,4
rahoituskulut 0,4 0,7   1,1 0,0     0,0
Pitkäaikaiset korottomat velat 1,0 3,6 25,2 29,8 0,8 5,4 23,3 29,5
                 
Lyhytaikaiset korottomat velat                
Ostovelat 1029,9     1029,9 1091,3     1091,3
Siirtovelat 387,6     387,6 405,1     405,1
Muut korottomat velat 173,3     173,3 185,3     185,3

 
Taseen rahoitusvelkoihin sisältyy 14,9 milj. euroa (6,8 milj. euroa) johdannaisiin liittyviä eriä, joista 8,7 milj. euroa erääntyy seuraavan 12 kk:n aikana. Leasingveloista on kerrottu tilinpäätöksessä liitteessä 4.6.

 

  31.12.2019 31.12.2020
Milj. € < 1 vuotta 1-5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä < 1 vuotta 1-5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Johdannaisten kassavirrat                
Velat                
Valuuttajohdannaiset  153,8     153,8 207,8     207,8
Korkojohdannaiset 1,2 3,7 0,9 5,7 1,7 4,3 0,6 6,6
Sähköjohdannaiset 0,0 0,1 0,0 0,1 1,0 2,0   3,0
                 
Saamiset                
Valuuttajohdannaiset 151,1     151,1 202,2     202,2
Korkojohdannaiset  0,1 0,3   0,4  0,1 0,2    0,3 
Sähköjohdannaiset 0,6 0,2   0,9 0,1 1,4   1,5
 

 

Takaisin ylös