Pitkäaikaisten korollisten velkojen maturiteettirakenne

Konsernin likvidit varat 31.12.2019 olivat 169,0 milj. euroa (249,6 milj. euroa). Korolliset velat 31.12.2019 olivat 3 037,3 milj.  euroa (2 700,3 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 2 868,4 milj. euroa (2 450,7 milj. euroa), josta leasingvelkoja oli 2 422,2 milj. euroa (2 289,0 milj. euroa). Korolliset nettovelat ilman leasingvelkoja olivat 446,1 milj. euroa (161,6 milj. euroa).

  31.12.2019 31.12.2018
Milj. € < 1 vuotta 1-5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä < 1 vuotta 1-5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Rahoitusvelkojen ja niihin liittyvien rahoituskulujen maturiteetti                
Lainat rahoituslaitoksilta 8,3 327,4 0,2 335,8 5,7 7,7 0,2 13,7
rahoituskulut 3,3 6,3 0,0 9,6 0,4 0,6 0,0 1,0
Suunnatut velkakirjalainat (USD)         20,1     20,1
rahoituskulut         0,6     0,6
Eläkelainat 22,7 98,7 38,8 160,1 23,9 103,0 57,2 184,0
rahoituskulut 2,0 4,8 0,9 7,8 2,3 6,2 1,7 10,1
Leasingvelat 383,3 1097,3 941,6 2422,2 309,5 1055,7 923,8 2289,0
rahoituskulut 84,7 215,9 100,8 401,3 84,3 240,6 111,9 436,7
Velat K-kauppiaille 98,0     98,0 119,3     119,3
rahoituskulut                
Muut korolliset velat 12,8 9,0 0,0 21,8 63,8 3,4 6,5 73,8
rahoituskulut 0,4 0,7   1,1 0,5 1,1 0,1 1,7
Pitkäaikaiset korottomat velat 1,0 3,6 25,2 29,8 0,9 2,7 25,8 29,4
                 
Lyhytaikaiset korottomat velat                
Ostovelat 1029,9     1029,9 982,7     982,7
Siirtovelat 387,6     387,6 355,0     355,0
Muut korottomat velat 173,3     173,3  171,7      171,7

 
Taseen rahoitusvelkoihin sisältyy 6,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa) johdannaisiin liittyviä eriä.

Leasingveloista on kerrottu tilinpäätöksessä liitteessä 4.6.

 

  31.12.2019 31.12.2018
Milj. € < 1 vuotta 1-5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä < 1 vuotta 1-5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Johdannaisten kassavirrat                
Velat                
Valuuttajohdannaiset  153,8     153,8 128,9     128,9
Korkojohdannaiset 1,2 3,7 0,9 5,7 0,8 3,1 1,3 5,3
Sähköjohdannaiset 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0   0,0
                 
Saamiset                
Valuuttajohdannaiset 151,1     151,1 130,5     130,5
Korkojohdannaiset  0,1 0,3   0,4        
Sähköjohdannaiset 0,6 0,2   0,9 1,2 1,1 0,0 2,3
Suunnattuihin velkakirjalainoihin liittyvät johdannaiset        

 

 

   

 

 

Valuuttajohdannaiset         0,9     0,9
Korkojohdannaiset         0,1     0,1
 

 

Takaisin ylös