Pitkäaikaisten korollisten velkojen maturiteettirakenne

 

Rahoitusvelkojen ja niihin liittyvien rahoituskulujen maturiteetti 31.12.2016

Milj. € 2017 2018 2019 2020 2021− Yhteensä Tasearvo
Lainat rahoituslaitoksilta 5,0 0,3 0,1 0,1 1,7 7,3 7,3
rahoituskulut 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  
Suunnatut velkakirjalainat (USD)*       22,0   22,0 22,0
rahoituskulut 1,4 1,4 0,7     3,6  
Joukkovelkakirjalainat   225,0        225,0 225,0
rahoituskulut 6,2 6,2       12,4  
Eläkelainat 2,4 10,5 17,4 16,3  59,4 105,9 105,9
rahoituskulut 1,1 1,0 0,8 0,7 1,6  5,3  
Rahoitusleasingvelat 2,9 2,8 1,2 1,1 0,5 8,6 8,6
rahoituskulut 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,7  
Velat K-kauppiaille 116,0         116,0 116,0
rahoituskulut           0,0  
Muut korolliset velat 29,6         29,6 29,6
rahoituskulut           0,0  
Pitkäaikaiset korottomat velat 0,7 10,1 0,8 0,7 27,9 40,2 40,2
Lyhytaikaiset korottomat velat              
Ostovelat 1 069,2         1 069,2 1 069,2
Siirtovelat 316,2         316,2 316,2
Muut korottomat velat 226,9         226,9 226,9
  
* Suunnattujen velkakirjojen ja niihin liittyvien valuutta- ja korkojohdannaisten kassavirrat suoritetaan nettoperiaatteella. Järjestelyyn liittyvien korkojohdannaisten velka esitetään taseen muissa korollisissa veloissa. Tästä luottojärjestelystä taseessa on korollista velkaa yhteensä 20,1 (50,2) milj. euroa.  
Takaukset erääntyvät seuraavasti: vuonna 2017 3,5 milj. euroa ja 2018−2021 2,0 milj. euroa.

 

Rahoitusvelkojen ja niihin liittyvien rahoituskulujen maturiteetti 31.12.2015

Milj. € 2016 2017 2018 2019 2020− Yhteensä Tasearvo
Lainat rahoituslaitoksilta 0,3 0,3 0,1 0,1 1,8 2,7 2,7
rahoituskulut           0,0  
Suunnatut velkakirjalainat (USD)* 33,1     22,0   55,1 55,1
rahoituskulut 2,5 1,4 1,4 0,7   6,0  
Joukkovelkakirjalainat     224,1     224,1 224,1
rahoituskulut 6,2 6,2 6,2     18,6  
Eläkelainat 2,4 2,4 2,4 1,2   8,3 8,3
rahoituskulut 0,5 0,5 0,5 0,3   1,8  
Rahoitusleasingvelat 4,5 1,6 1,0 0,6 0,7 8,3 8,3
rahoituskulut 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3  
Velat K-kauppiaille 114,5         114,5 114,5
rahoituskulut           0,0  
Muut korolliset velat 26,1         26,1 26,1
rahoituskulut           0,0  
Pitkäaikaiset korottomat velat 0,7 10,6 1,7 0,8 28,5 42,2 42,2
Lyhytaikaiset korottomat velat              
Ostovelat 795,1         795,1 795,1
Siirtovelat 282,7         282,7 282,7
Muut korottomat velat 212,6         212,6 212,6
  
 

 

Lue lisää

Takaisin ylös