Vastuullisuustietoa

Vastuullisuus on K-ryhmässä jokapäiväistä työtä, jolla autamme asiakkaita tekemään hyviä valintoja.

Vastuullisuustyö perustuu Keskon arvoon, visioon ja missioon. Vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon strategiaK Code of Conduct -ohjeistoKeskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, ja Keskon ostotoiminnan periaatteet.

Keskon vastuullisuusohjelma sisältää sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita. Ohjelmassa on kuusi teemaa: Hyvä hallinto ja talous, Asiakkaat, Yhteiskunta, Työyhteisö, Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat sekä Ympäristö.

Kesko on sitoutunut useisiin kansainvälisiin julistuksiin ja sopimuksiin. Näistä keskeisimmät ovat:

  • YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
  • ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • Kansainvälisen Kauppakamarin Kestävän kehityksen peruskirja ja lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet
  • YK:n Global Compact -aloite
  • YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals)
  • Amfori Business Social Compliance Initiativen (amfori BSCI) ostotoiminnan periaatteet.

Lue lisää

Vuosiraportti 2017: Kestävä kehitys

Takaisin ylös