Herkkyysanalyysi

Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten konserniyhtiöiden toimintavaluuttojen 10 %:n muutos vaikuttaisi konsernin omaan pääomaan.

Herkkyysanalyysi, vaikutus omaan pääomaan 31.12.2017

Milj. €

NOK

SEK

RUB

PLN

BYN

Muutos +10 %

-7,5

-7,7

-12,8

-2,1

-0,8

Muutos -10 %

9,1

9,4

15,7

2,5

1,0

 

Transaktioposition herkkyysanalyysissä on laskettu, mikä olisi konsernin sisäisten valuuttamääräisten saamisten ja velkojen sekä suojaavien valuuttajohdannaisten ja -lainojen tulosvaikutus, jos kurssimuutos olisi +/- 10 %.

Herkkyysanalyysi, vaikutus tulokseen ennen veroja 31.12.2017

Milj. €

USD

SEK

NOK

PLN

RUB

BYN

Muutos +10 %

-1,4

0,1

-0,5

-1,2

-0,2

-1,3

Muutos  -10 %

1,7

-0,2

0,6

1,5

0,3

1,6

 

Konsernin vaihtuvakorkoisten saamisten herkkyysanalyysi 31.12.2017 korkotason muutoksen vaikutus tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan ennen veroja

Milj. € 

Vaikutus tuloslaskelmaan
ennen veroja 

Vaikutus omaan pääomaan ennen veroja

Muutos + / -1 % 

+/- 2,3

+/- 1,3

 

Konsernin vaihtuvakorkoisten velkojen herkkyysanalyysi 31.12.2017, korkotason muutoksen vaikutus tulokseen ennen veroja

Milj. € 

Vaikutus tulokseen
ennen veroja 

Muutos + / -
1 % 

+/- 1,7

 

Konsernin sähköjohdannaisten herkkyysanalyysi 31.12.2017: sähköjohdannaisten markkinahinnan muutoksen vaikutus tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan ennen veroja

Milj. €

Vaikutus tulokseen ennen veroja 

Vaikutus omaan pääomaan

Muutos + / -
20 %-yks.

+/- 1,0

+/- 0,3

 

Lue lisää

Takaisin ylös