Herkkyysanalyysi

Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten konserniyhtiöiden toimintavaluuttojen 10 %:n muutos vaikuttaisi konsernin omaan pääomaan.

Herkkyysanalyysi, vaikutus omaan pääomaan 31.12.2020

Milj. €

NOK

SEK

PLN

Muutos +10 %

-27.7

-22.0

-4,0

Muutos -10 %

33,9

26,9

4,9

Transaktioposition herkkyysanalyysissä on laskettu, mikä olisi konsernin sisäisten valuuttamääräisten saamisten ja velkojen sekä suojaavien valuuttajohdannaisten ja -lainojen tulosvaikutus, jos kurssimuutos olisi +/- 10 %.

Herkkyysanalyysi, vaikutus tulokseen ennen veroja 31.12.2020

Milj. €

USD

SEK

NOK

PLN

Muutos +10 %

-2,4 -1,5 -1,7 -0,7

Muutos  -10 %

2,9

1,8

2,0

0,8

Konsernin vaihtuvakorkoisten velkojen herkkyysanalyysi 31.12.2020, korkotason muutoksen vaikutus tulokseen ennen veroja:

Tilinpäätöstilanteessa 31.12.2020 vaihtuvakorkoisten velkojen vaikutus tulokseen ennen veroja olisi ollut -/+ 0,3 milj. euroa (-/+ 1,1 milj. euroa), jos korkotaso olisi noussut tai laskenut 1 %-yksikön.

Konsernin sähköjohdannaisten herkkyysanalyysi 31.12.2020, sähköjohdannaisten markkinahinnan muutoksen vaikutus tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan ennen veroja:

Herkkyysanalyysin laskennassa sähköjohdannaisten osalta on oletettu, että alle 12 kuukauden kuluttua erääntyvien johdannaisten vaikutus tulisi tuloslaskelmaan. Jos sähköjohdannaisten markkinahinta muuttuisi tilinpäätöspäivän 31.12.2020 tasosta -/+ 20 %, olisi vaikutus vuoden 2021 tuloslaskelmaan -/+ 0,7 milj. euroa (-/+ 1,1 milj. euroa) ja omaan pääomaan -/+ 3,5 milj. euroa (-/+ 2,2 milj. euroa). Vaikutukset on laskettu ennen veroja.

 

Lisätietoja herkkyysanalyyseista vuoden 2020 taloudellisesta katsauksesta sivulta 101 alkaen.

Takaisin ylös