Herkkyysanalyysi

Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten konserniyhtiöiden toimintavaluuttojen 10 %:n muutos vaikuttaisi konsernin omaan pääomaan.

Herkkyysanalyysi, vaikutus omaan pääomaan 31.12.2016

Milj. €

NOK

SEK

RUB

PLN

BYN

Muutos + / -10 %

8,0

9,6

6,8

2,4

0,7

 

Transaktioposition herkkyysanalyysissä on laskettu, mikä olisi konsernin sisäisten valuuttamääräisten saamisten ja velkojen sekä suojaavien valuuttajohdannaisten ja -lainojen tulosvaikutus, jos kurssimuutos olisi +/- 10 %.

Herkkyysanalyysi, vaikutus tulokseen ennen veroja 31.12.2016

Milj. €

USD

SEK

NOK

PLN

RUB

BYN

Muutos + / -10 %

2,7

0,5

0,4

0,7

1,3

0,2

 

Konsernin vaihtuvakorkoisten saamisten herkkyysanalyysi 31.12.2016 korkotason muutoksen vaikutus tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan ennen veroja

Milj. € 

Vaikutus tuloslaskelmaan
ennen veroja 

Vaikutus omaan pääomaan ennen veroja

Muutos + / -1 % 

+/- 2,0

+/- 1,7

 

Konsernin vaihtuvakorkoisten velkojen herkkyysanalyysi 31.12.2016, korkotason muutoksen vaikutus tulokseen ennen veroja

Milj. € 

Vaikutus tulokseen
ennen veroja 

Muutos + / -
1 % 

+/- 2,0

 

Konsernin sähköjohdannaisten herkkyysanalyysi 31.12.2016: sähköjohdannaisten markkinahinnan muutoksen vaikutus tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan ennen veroja

Milj. €

Vaikutus tulokseen ennen veroja 

Vaikutus omaan pääomaan

Muutos + / -
20 %-yks.

+/- 1,5

+/- 0,7

 

Lue lisää

Takaisin ylös