Herkkyysanalyysi

Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten konserniyhtiöiden toimintavaluuttojen 10 %:n muutos vaikuttaisi konsernin omaan pääomaan.

Herkkyysanalyysi, vaikutus omaan pääomaan 31.12.2019

Milj. €

NOK

SEK

PLN

BYN

RUB

Muutos +10 %

-7,3

-17,7

-4,0

-0,9

-

Muutos -10 %

8,9

21,6

4,9

1,2

-

Transaktioposition herkkyysanalyysissä on laskettu, mikä olisi konsernin sisäisten valuuttamääräisten saamisten ja velkojen sekä suojaavien valuuttajohdannaisten ja -lainojen tulosvaikutus, jos kurssimuutos olisi +/- 10 %.

Herkkyysanalyysi, vaikutus tulokseen ennen veroja 31.12.2019

Milj. €

USD

SEK

NOK

PLN

BYN

Muutos +10 %

-1,9

-1,5 -0,8 -0,8 -2,1

Muutos  -10 %

2,4

1,8

0,9

1,0

2,6

 

Konsernin vaihtuvakorkoisten saamisten herkkyysanalyysi 31.12.2019, korkotason muutoksen vaikutus tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan ennen veroja

Milj. € 

Vaikutus tulokseen
ennen veroja 

Muutos + / -1 % 

+/- 1,1

 

Konsernin vaihtuvakorkoisten velkojen herkkyysanalyysi 31.12.2019, korkotason muutoksen vaikutus tulokseen ennen veroja

Milj. € 

Vaikutus tulokseen
ennen veroja 

Muutos + / -
1 % 

-/+ 1,1

 

Konsernin sähköjohdannaisten herkkyysanalyysi 31.12.2019, sähköjohdannaisten markkinahinnan muutoksen vaikutus tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan ennen veroja

Milj. €

Vaikutus tulokseen ennen veroja 

Vaikutus omaan pääomaan

Muutos - /+
20 %-yks.

-/+ 1,1

-/+ 2,2

 

Lisätietoja herkkyysanalyyseista vuoden 2019 taloudellisesta katsauksesta sivulta 96.

Takaisin ylös