Yrityksen johto

Pääjohtaja

Keskolla on toimitusjohtaja, josta käytetään nimitystä pääjohtaja. Keskon pääjohtaja on diplomi-insinööri Mikko Helander. Hän on aloittanut Keskon pääjohtajana 1.1.2015.

Pääjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä raportoida hallitukselle yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Pääjohtaja toimii myös konsernijohtoryhmän puheenjohtajana ja liiketoiminnan kannalta keskeisten hallitusten puheenjohtajana.

Pääjohtajan valitsee hallitus. Hallitus on päättänyt pääjohtajan toimisuhteen ehdot. Yhtiön ja pääjohtajan välillä on solmittu hallituksen hyväksymä kirjallinen toimitusjohtajasopimus.

Konsernijohtoryhmä

Kesko-konsernissa on konsernijohtoryhmä, jonka puheenjohtajana on Keskon pääjohtaja.

Konsernijohtoryhmän jäsenet ja vastuualueet 1.1.2017

 

Aloittanut konserni-johtoryhmän jäsenenä

Vastuualue
Mikko Helander, pj.* 1.10.2014 Keskon pääjohtaja
Jorma Rauhala, Ruokakesko Oy:n toimitusjohtaja 5.2.2013 Päivittäistavarakauppa
Terho Kalliokoski, Rautakesko Oy:n toimitusjohtaja 17.3.2005 Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
Johan Friman, VV-Auto Group Oy:n toimitusjohtaja 1.1.2017 Autokauppa
Jukka Erlund, Keskon talous- ja rahoitusjohtaja, CFO 1.11.2011 Talous ja rahoitus
Matti Mettälä, johtaja 1.10.2012 Henkilöstö
Anne Leppälä-Nilsson, johtaja 1.1.2015 Lakiasiat
Lauri Peltola, johtaja 2.3.2015 Yhteiskuntavastuu, viestintä ja sidosryhmäsuhteet
Anni Ronkainen 20.4.2015  Chief Digital Officer 
     

* Helander aloitti Keskon varatoimitusjohtajana ja konsernijohtoryhmän jäsenenä 1.10.2014. Hän toimii 1.1.2015 alkaen Keskon pääjohtajana ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana.

Konsernijohtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. Konsernijohtoryhmän tehtävänä on konsernilaajuisten kehityshankkeiden sekä konsernitasoisten periaatteiden ja menettelytapojen käsittely. Lisäksi konsernijohtoryhmässä käsitellään mm. konsernin ja toimialayhtiöiden liiketoimintasuunnitelmia, tuloskehitystä ja Keskon hallituksessa käsiteltäviä asioita, joiden valmisteluun se myös osallistuu. Konsernijohtoryhmä kokoontuu 10–15 kertaa vuodessa.

Takaisin ylös