Viestintäpolitiikka

Kesko-konsernin viestinnän tehtävänä on edistää konsernin ja yhteistyökumppaneiden liiketoimintaa välittämällä oma-aloitteisesti sidosryhmille oikeaa tietoa konsernin tavoitteista ja toiminnasta. Keskon viestinnän yleisiä periaatteita ovat luotettavuus, avoimuus ja nopeus.

Viestinnän ensisijaisena tavoitteena on kertoa, mitä lisäarvoa Kesko ja sen yhteistyökumppanit tuottavat kuluttajille ja muille asiakkaille. Viestinnän päälinjaus pohjautuu Keskon strategiaan ja arvoihin, joissa korostetaan asiakastyytyväisyyden ja vastuullisten toimintatapojen merkitystä yhtiön kaikessa toiminnassa. Yhtiön toiminnan kannalta luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia ja kilpailijoiden asioita ei kommentoida.

Keskon viestinnästä vastaavat pääjohtaja, konsernijohtoryhmän jäsen vastuualueenaan yhteiskuntavastuu, viestintä ja sidosryhmäsuhteet sekä konsernin viestintäjohtaja. Tytäryhtiöiden viestinnästä vastaavat yhtiöiden toimitusjohtajat tai tarvittaessa hallituksen puheenjohtajat. Alueellisen sidosryhmätoiminnan ja viestinnän toteutuksesta vastaa aluejohtaja.

Olennainen osa Keskon viestintää on yhteistyö K-kauppiasliiton ja kauppiaiden kanssa. Mielikuva K-ryhmästä syntyy pääasiassa kauppojen ja Keskon toiminnasta sekä kauppaketjujen ja muiden brändien viestinnästä ja markkinoinnista.

Sosiaalisen median käyttöä varten on ohjeistus eli netiketti. Netiketin tarkoitus on antaa suuntaviivat sekä kannustaa sosiaalisen median kanavien hyödyntämiseen eri työtehtävissä Keskossa. Ohjeistus löytyy suomeksi ja englanniksi Keskon intranetistä, Keskonetistä.

Takaisin ylös