Sisäpiirihallinto

Keskon sisäpiiriohjeet

Kesko noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi Kesko Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiölle oman sisäpiiriohjeen, joka täydentää Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

Sisäpiiriläiset Keskossa

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) tuli voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena yhtiöllä ei enää ole julkista sisäpiiriä. Julkinen sisäpiirirekisteri –sivustolla olevia tietoja ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen ja ne poistetaan yllä tarkoitetusta linkistä 2.7.2017. Kesko ei jatkossa ylläpidä myöskään pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, vaan ainoastaan hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloita.

Suljettu ajanjakso

MAR-sääntelyn voimaantulon myötä Keskossa määriteltyjä johtohenkilöitä koskee MAR-sääntelyn mukainen 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen julkistusta. Suljetun ajanjakson aikana johtohenkilöä koskee kaupankäyntikielto Keskon rahoitusvälineillä. Yhtiö on asettanut 30 päivän mittaisen, kvartaalitulosjulkistuksia edeltävän suljetun ajanjakson myös niille henkilöille, jotka osallistuvat Keskon osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen valmisteluun. Tieto suljetuista ajanjaksoista julkistetaan vuosittain pörssitiedotteena.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Julkisen sisäpiirirekisterin päättymisen myötä yhtiön velvollisuus julkistaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia muuttui 3.7.2016 alkaen. Keskossa liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty Kesko Oyj:n hallitus, pääjohtaja sekä muut konsernijohtoryhmän jäsenet. Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella täällä.

Valvontaa ja koulutusta

Keskon lakiasiainpalvelut-osasto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja pitää yllä yhtiön sisäpiiriluetteloja sekä luetteloa johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään. Keskon lakiasiainpalvelut-osaston sisäpiirihallinnon tehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat

  • sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista;
  • sisäpiiriasioiden koulutus;
  • sisäpiiriluettelojen laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen pyynnöstä Finanssivalvonnalle;
  • MAR-asetuksen 18:2 artiklan mukaisten hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluettelossa olevilta henkilöiltä;
  • Luettelon ylläpitäminen liiketoimistaan ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään;
  • MAR-asetuksen 19:5 artiklan mukaisten ilmoitusten tekeminen johtohenkilöille;
  • sisäpiiriasioiden valvonta; ja
  • sisäpiiriasioita koskevan sääntelyn muutosten seuranta.

 

Takaisin ylös