Konsernijohtoryhmä

Konsernijohtoryhmälle vuosina 2015–2016 maksetut palkat, luontoisedut ja tulospalkkiot sekä muut taloudelliset etuudet käyvät ilmi seuraavista taulukoista.

  
 

 Yhtiön irtisanoessa konsernijohtoryhmän jäsenen jäsen saa 6–12 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi erillisen kertakaikkisen irtisanomiskorvauksen, joka vastaa hänen 6–12 kuukauden kiinteää rahapalkkaansa ja luontoisetuja (yhteensä 12–24 x irtisanomiskuukauden rahapalkka + luontoisedut). Hänen itse irtisanoutuessa hän on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan.

Eläke-edut 2016

Konsernijohtoryhmän jäsenten lakisääteinen eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä. Vuonna 2016 neljä konsernijohtoryhmän jäsentä olivat Keskon Eläkekassan vuonna 1998 suljetun A osaston jäseniä ja heidän lisäeläkkeensä määräytyvät sen sääntöjen ja heidän kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän lisäeläkkeensä on etuusperusteinen. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten eläke määräytyi yleisten työntekijän eläkkeisiin Suomessa sovellettavien säännösten (TyEL) mukaisesti. Pääjohtaja Helanderin eläke-etuuksista on kerrottu tarkemmin häntä koskevassa jaksossa. Kesko ei ole maksanut eläkevakuutusmaksuja johtajien jäsenyydestä Keskon Eläkekassassa useaan vuoteen eikä vuonna 2016 osaston sijoitustoiminnan tuottojen katettua maksettavat lisäeläkkeet ja eläkevastuun muutokset.

Keskon hallitus päätti joulukuun 2016 kokouksessaan maksuperusteisen lisäeläkkeen ottamisesta niille konsernijohtoryhmän jäsenille ketkä eivät kuulu Keskon eläkekassaan. Maksuperusteinen lisäeläke tulee voimaan vuodesta 2017 alkaen.
 

Lisätietoja:
3.7.2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”)seurauksena Pysyvän sisäpiirin osakeomistukset–sivustolla olevia tietoja ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen ja ne poistetaan yllä tarkoitetusta linkistä 2.7.2017.

Takaisin ylös