Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten sitouttaminen, kannustaminen ja palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää Keskon hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet vuosittain. Varsinainen yhtiökokous 3.4.2017 päätti pitää Keskon hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan ja ne ovat seuraavat:

Vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtaja 80 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtaja 50 000 euroa, ja
  • hallituksen jäsen 37 000 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkitsemisjärjestelmiä tai osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. He eivät kuulu myöskään muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piiriin.

 

Takaisin ylös