Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Varsinainen yhtiökokous 3.4.2017 päätti pitää Keskon hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan ja ne ovat seuraavat:

Vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtaja 80 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtaja 50 000 euroa, ja
  • hallituksen jäsen 37 000 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkitsemisjärjestelmiä tai osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. He eivät kuulu myöskään muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piiriin. 
 

Varsinaisen yhtiökokouksen päättämät vuosi- ja kokouspalkkiot vuosina 2009–2016 (€)

          Palkkio/vuosi
Vuosipalkkio         2009–2016
Hallituksen puheenjohtaja         80 000
Hallituksen varapuheenjohtaja         50 000
Hallituksen jäsen         37 000
           
           
          Palkkio/kokous
Kokouspalkkiot         2009–2016
Palkkio hallituksen kokouksesta         500
Palkkio valiokuntien kokouksesta         500
Valiokunnan puheenjohtajan palkkio valiokunnan kokouksesta, jos hän ei ole myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja  

   
1 000

 

Lisätietoja:
3.7.2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”)seurauksena Pysyvän sisäpiirin osakeomistukset–sivustolla olevia tietoja ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen ja ne poistetaan yllä tarkoitetusta linkistä 2.7.2017.

Takaisin ylös