Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää Keskon hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet vuosittain. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2020 päätettiin Kesko Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi seuraavaa:

  • hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 97 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 60 000 euroa,
  • hallituksen jäsen, vuosipalkkio 45 000 euroa,
  • hallituksen jäsenen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, vuosipalkkio 60 000 euroa,
  • kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 500 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on 1 000 euroa. Valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona kuitenkin 1 000 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.
  • hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä annetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkiosta annetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden 2020 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä, kuitenkin sillä poikkeuksella, että mikäli Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa ja Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 päättää maksuttomasta osakeannista ns. splitin toteuttamiseksi, osakkeet hankitaan tai luovutetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin sekä liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkitsemisjärjestelmiä tai osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. He eivät kuulu myöskään muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piiriin.

 

Takaisin ylös