Hallinnointiperiaatteiden päivitys ja lisätiedot

Keskon internet-sivujen Hallinnointiperiaatteet-osiota päivitetään säännöllisesti, jotta esitetyt tiedot olisivat mahdollisimman ajantasaisia. Suurimmat päivitykset tehdään tilinpäätöksen julkistamisen ja yhtiökokouksen päätösten julkistamisen yhteydessä. Osa tiedoista on luonteeltaan sellaisia, että ne on tarkoituksenmukaista antaa edelliseltä tilikaudelta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi hallitukselle ja johdolle maksetut palkat ja palkkiot. 

Keskon internetsivut julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Otamme mielellämme vastaan Keskon Hallinnointiperiaatteita ja tätä osiota koskevia kysymyksiä ja kommentteja osoitteeseen cg@kesko.fi.

Takaisin ylös