Varsinainen yhtiökokous 2022

Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu kokouspäivä on torstai 7.4.2022. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus myöhemmin erikseen.

 Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Keskon varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi tulee ilmoittaa Keskon hallitukselle viimeistään 17.1.2022. Pyyntö on toimitettava päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Kesko Oyj, Kesko-konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 KESKO tai sähköpostitse cg@kesko.fi. Asian käsittelyä vaativan osakkeenomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiökokoukselle tehtävä päätösehdotus mahdollistaa päätöksenteon asiassa.

Takaisin ylös