Keskon varsinainen yhtiökokous 2021

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 12.4.2021 klo 13.00 alkaen. Koronapandemian vuoksi kokous pidetään väliaikaislain (677/2020) nojalla poikkeusjärjestelyin, jotta se voidaan pitää ennakoitavalla tavalla sekä osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus varmistaa. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat äänestää, tehdä vastaehdotuksia ja esittää kysymyksiä ennakkoon sekä seurata yhtiökokousta etänä kokouskutsussa tarkemmin esitettävällä tavalla. Yhtiökokouskutsu julkistetaan pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla arviolta viikolla 11.

Aineistot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen (julkistetaan arviolta viikolla 11)

Esityslista (julkistetaan arviolta viikolla 11)

Hallituksen ehdotukset

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilötiedot

Tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemisraportti julkistetaan pörssitiedotteena ja ne tulevat osakkeenomistajien nähtäviksi yhtiön internetsivuille viikolla 11.

 

Osakkeenomistajien ehdotukset

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Keskon varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi tuli toimittaa Keskon hallitukselle viimeistään 15.1.2021. Mikäli Keskon hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle osakeyhtiölain väliaikaisesta poikkeamisesta annetun lain (677/2020) mukaisesti, kutsuun otetaan mukaan vain sellaiset osakkeenomistajien ehdotukset, joissa ehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista. Pyyntö oli lähetettävä päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Kesko Oyj, Kesko-konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 KESKO tai sähköpostitse cg@kesko.fi. Asian käsittelyä vaativan osakkeenomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiökokoukselle tehtävä päätösehdotus mahdollistaa päätöksenteon asiassa.

Takaisin ylös