Varsinainen yhtiökokous 2021

Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu kokouspäivä on maanantai 12.4.2021. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus myöhemmin erikseen.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Keskon varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi tulee toimittaa Keskon hallitukselle viimeistään 15.1.2021. Mikäli Keskon hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle osakeyhtiölain väliaikaisesta poikkeamisesta annetun lain (677/2020) mukaisesti, kutsuun otetaan mukaan vain sellaiset osakkeenomistajien ehdotukset, joissa ehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista. Pyyntö on lähetettävä päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Kesko Oyj, Kesko-konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 KESKO tai sähköpostitse cg@kesko.fi. Asian käsittelyä vaativan osakkeenomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiökokoukselle tehtävä päätösehdotus mahdollistaa päätöksenteon asiassa.

Takaisin ylös