Keskon varsinainen yhtiökokous 2019

Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu kokouspäivä on maanantai 8.4.2019. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus myöhemmin erikseen.

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Keskon varsinaisen yhtiökokouksen 2019 käsiteltäväksi tulee toimittaa Keskon hallitukselle 29.1.2019 mennessä. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Kesko Oyj, Kesko-konsernin lakiasiainpalvelut, PL 1, 00016 KESKO tai sähköpostitse cg@kesko.fi.

 

Arkisto 

Aiemmat yhtiökokoukset

Takaisin ylös