K-kauppias on K-ryhmän kilpailuetu
K-ruokakauppojemme liiketoiminta perustuu vahvasti kauppiasyrittäjyyteen. Asiakastyytyväisyydestämme vastaavat itsenäiset K-ruokakauppiaat, joiden kanssa Kesko toimii ketjuliiketoimintamallilla. Kauppias laatii oman kauppansa liikeidean ja suunnittelee tavoitteet.

Suomessa on lähes 1200 K-ruokakauppaa, joissa asioi päivittäin noin 1,2 miljoonaa asiakasta. Vahvuuksiamme ovat monipuoliset ja laadukkaat valikoimat, korkea kotimaisuusaste sekä osaava palvelu. K-ruokakauppiaat kuuntelevat asiakkaidensa toiveita ja räätälöivät kauppansa paikallisen asiakaskysynnän mukaisesti. "Asiakas ja laatu - kaikessa mitä teemme"on arvomme ja K-ruokakauppojen toiminnan ydin.

K-ruokakauppias suunnittelee konkreettiset ja operatiiviset kauppakohtaiset tavoitteet yhdessä henkilöstönsä kanssa. K-ruokakauppiaan vastuulla on taloudellisten sekä laadullisten mittareiden asettaminen liikeidean toteutuksen seuraamiseksi. Kauppakohtaisella liikeidealla tuotetaan lisäarvoa erottautumalla kilpailijoista.

 

K-kauppias on sitoutunut ja motivoitunut kehittämään kauppaansa jatkuvasti

Liiketoiminnan kehittämisen lisäksi K-kauppiaalla on tärkeä rooli yhteisön jäsenenä. Yhdessä oman henkilökuntansa kanssa hän palvelee jokaista asiakasta yksilöllisesti ja tuntee oman kauppansa asiakkaiden tarpeet. Kauppiasyrittäjä huolehtii myös tiimistään määrätietoisesti ja aktiivisesti kannustaen heitä hyviin suorituksiin.

Paikallisuus

  • K-kauppias näkyy paikallisessa yhteisössä omana itsenään
  • K-kauppias osallistuu paikallisen yhteisön toimintaan ja tukee sitä
  • K-kauppias luo paikallisilla toimillaan positiivisen tunnesiteen alueen asukkaisiin
  • K-kauppias toimii yhteistyössä alueen muiden yrittäjien kanssa

K-yhteistyö

  • K-kauppias hyödyntää Keskon tarjoamaa kauppakonseptia, valikoimaosaamista ja laadukkaita tuotteita
  • K-kauppias voi hyödyntää muiden K-kauppiaiden hyviä käytäntöjä
  • K-kauppias osallistuu muiden K-kauppiaiden kanssa kokemustenvaihtoon, suunnitteluryhmätyöskentelyyn ja ketjun johtokuntatyöhön K-ryhmän toiminnan kehittämiseksi

Monikauppamalli

Monikauppamallissa K-ruokakauppiaalla on vähintään kaksi K-ruokakauppaa yhdestä tai useammasta ketjusta. Tällöin K-ruokakauppias pystyy palvelemaan oman markkina-alueensa asiakkaita useamman kaupan voimin. Malli mahdollistaa synergiaetujen hyödyntämisen esimerkiksi kauppojen johtamisessa, markkinoinnissa, henkilöstöresursoinnissa, tavarapelissä ja hallinnollisten toimien keskittämisessä.

Lue lisää K-ryhmän päivittäistavarakaupasta täältä.

Takaisin ylös