Unikamy konfliktów interesów
W Kesko zawsze podejmuje się decyzje, mając na względzie najlepszy interes pracodawcy. Unikamy sytuacji, w których interesy pracowników kłócą się z interesami pracodawcy.

Kierowanie się własnym interesem lub interesem osoby, z którą jest się w bliskiej relacji, podczas wykonywania pracy jest niedopuszczalne. Naszych przyjaciół i krewnych traktujemy tak samo, jak partnerów, z którymi współpracujemy, a nasze osobiste powiązania z partnerami pozostaną bez wpływu na podejmowane przez nas decyzje. Niezwłocznie informujemy pracodawcę o okolicznościach, które mogą zostać uznane za konflikt interesów, i wspólnie znajdujemy rozwiązanie. Nie uczestniczymy w działaniach, które są niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Przykład

Zapraszasz firmy do składania ofert w ramach dużego przetargu, a jednym z oferentów jest firma należąca do przyjaciela rodziny. Wiesz, że ten przyjaciel rodziny jest godny zaufania, ale konkurencyjna oferta kosztowałaby Twojego pracodawcę mniej i byłaby ogólnie lepsza. Którą ofertę wybierzesz? 

Interes mojego pracodawcy określa wybór i nie mogę pozwolić, by osobiste relacje wpłynęły na decyzję. Jako że moja decyzja może być nieobiektywna, zwracam się do przełożonego, by podjął ją za mnie. Wyboru dostawcy dokonuje się na podstawie ofert, mając na względzie najlepszy interes pracodawcy.

To top