Respektujemy prawa człowieka
W Kesko respektujemy uznane na szczeblu międzynarodowym prawa człowieka podczas wszystkich naszych działań oraz promujemy te prawa w praktyce. Naruszenia praw człowieka w jakikolwiek sposób nie są tolerowane.

Ustanowiliśmy procedury i praktyki, które zapewniają należyte poszanowanie praw człowieka we wszystkich działaniach firmy Kesko. Jesteśmy otwarci na opinie naszych interesariuszy na temat praw człowieka i bierzemy je pod uwagę podczas rozwoju naszej działalności. Nasza działalność ma wpływ na prawa człowieka zwłaszcza w przypadku czterech grup:

• klienci
• pracownicy
• społeczności, w których prowadzimy działalność
• łańcuchy dostaw

Zapewniamy bezpieczne warunki robienia zakupów oraz bezpieczeństwo produktów, które znajdują się w naszej ofercie. Etyczne postępowanie w działaniach marketingowych ma dla nas istotne znaczenie. Traktujemy i obsługujemy wszystkich klientów jednakowo i bez dyskryminacji.

Traktujemy wszystkich naszych pracowników jednakowo i przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa pracy. Szanujemy wartość jednostek, ich prawo do prywatności oraz wolność religii i sumienia. Nie tolerujemy dyskryminacji, nękania, gróźb ani znieważania. Respektujemy wolność zrzeszania się oraz prawo pracowników do organizowania się. Czynnie działamy na rzecz zapewniania bezpiecznych warunków pracy.

Razem budujemy lepsze społeczeństwo. Zawiązujemy partnerstwa i uczestniczymy w rozwoju lokalnych społeczności.

Kesko wymaga od swoich partnerów poszanowania wszystkich uznanych na szczeblu międzynarodowym praw człowieka. W ramach naszego łańcucha nie akceptujemy wykorzystywania pracy dzieci, żadnej formy pracy przymusowej ani innych naruszeń praw człowieka.

Przykład

Dostawca produktu pod naszą marką własną powołuje się na sytuację konkurencyjną i tajemnicę handlową i nie chce ujawnić informacji na temat zakładu wytwarzającego produkt. Czy zgadzasz się z tą decyzją? 

Nie. Nalegam, by te informacje zostały mi przekazane. Są one nam potrzebne, by upewnić się, że w zakładzie zapewniono odpowiedni poziom odpowiedzialności społecznej. 

To top