Przestrzegamy zasad firmy Kesko dotyczących gościnności i podarunków
Wręczanie lub przyjmowanie osobistych podarunków jest dopuszczone, pod warunkiem że są to podarunki o nieznacznej wartości. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku gościnności związanej z realizacją działalności.

Dopuszczalne są przejawy gościnności i podarunki niezobowiązujące, które nie powodują wyraźnych ani dorozumianych zobowiązań po żadnej stronie ani nie prowadzą do oczekiwania niczego w zamian. Dopuszczalne podarunki zawsze są wręczane otwarcie. Zasada ta dotyczy również gościnności. W każdym przypadku postępujemy zgodnie z wydanymi przez organizacje i organy publiczne wytycznymi dotyczącymi przyjmowania podarunków i akceptowania przejawów gościnności.

Istnieją sytuacje, w których przejawy gościnności lub podarunki nie są w żadnym wypadku dopuszczalne, co dotyczy na przykład negocjacji kontraktu z dostawcą lub usługodawcą.

Decyzje dotyczące środków finansowych grupy Kesko przeznaczanych na darowizny podejmuje się podczas Dorocznego Walnego Zgromadzenia Wspólników Kesko Corporation, a zarząd spółki Kesko podejmuje wszelkie decyzje dotyczące darowizn pieniężnych za upoważnieniem Dorocznego Walnego Zgromadzenia Wspólników. Nie przekazujemy darowizn na rzecz partii politycznych.

Przykład

Jeden z kluczowych dostawców zaprasza Cię na wspólną podróż za granicę na długi weekend w celu uczestnictwa w konferencji i omówienia rozwoju współpracy z jego firmą. Dostawca obiecuje pokryć wszystkie Twoje koszty. Czy weźmiesz udział w tej konferencji? 

Nie akceptujemy przejawów gościnności ani nie przyjmujemy podarunków o znacznej wartości od dostawców ani od innych partnerów. Firma Kesko zawsze pokrywa koszty podróży i zakwaterowania swoich pracowników, nawet jeśli organizacją podróży zajmuje się dostawca lub partner handlowy. Jeżeli wraz z przełożonym uznamy, że udział w konferencji jest pożądany w kontekście moich obowiązków, zwrócimy się do kierownika działu o zgodę na odbycie przeze mnie tej podróży. 

To top