Postępujemy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji
Ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących konkurencji w każdym aspekcie naszej działalności. Nie uczestniczymy w działaniach, które mogłyby ograniczyć efektywną konkurencję lub ją utrudnić.

We wszystkich naszych działaniach postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu konkurencji. Nasza działalność na rynku opiera się na otwartej i efektywnej konkurencji. Efektywna konkurencja jest korzystna nie tylko dla Kesko, lecz także dla naszych partnerów i klientów.

Pracownicy Kesko mają świadomość najważniejszych zasad przewidzianych w przepisach dotyczących konkurencji, jakie mają zastosowanie do naszej pracy. Przykładowo nie uzgadniamy ani nie omawiamy cen, klientów ani innych tajemnic handlowych z konkurentami firmy Kesko. Nie uczestniczymy w działaniach, które mają na celu ograniczenie efektywnej i uczciwej konkurencji, mogących doprowadzić do jej ograniczenia lub ją utrudnić. Rozumiemy, że oprócz poważnych konsekwencji, naruszenia przepisów dotyczących konkurencji zaszkodziłyby reputacji firmy Kesko.

Przykład

Podczas przerwy omawiasz zalety seminarium z przedstawicielem konkurencji. Po chwili luźnej rozmowy ta osoba zmienia temat i wyraża frustrację spowodowaną malejącymi marżami markowego produktu. Sugeruje, żeby zgodnie zaprzestać sprzedaży tego popularnego produktu po określonej cenie. Co robisz?

Rozumiem, że przedstawiciel konkurencji sugeruje kartel cenowy, który ograniczy konkurencję i przyniesie bardzo poważne skutki. Natychmiast odrzucam sugestię i odchodzę. Powiadamiam o sprawie swojego przełożonego i radcę prawnego firmy Kesko, aby mogli ocenić, jak inaczej powinniśmy zareagować na tę sytuację. Kartel cenowy może sprowadzić na obie strony wysokie kary i odpowiedzialność odszkodowawczą. Ponadto może poważnie zaszkodzić wizerunkowi firmy Kesko jako odpowiedzialnemu operatorowi.

To top