Nie ujawniamy tajemnic handlowych
Nie ujawniamy informacji poufnych powierzonych nam w ramach zadań dotyczących działalności firmy, jej pracowników, klientów i partnerów biznesowych oraz nie przekazujemy takich informacji osobom nieupoważnionym.

Informacje poufne obejmują też kwestie ustaleń dotyczących bezpieczeństwa, na przykład przetwarzanie gotówki, bezpieczeństwo danych, systemy alarmowe i instrukcje postępowania w sytuacjach wyjątkowych.

Korzystamy z systemów informatycznych i oprogramowania zgodnie ze stosownymi umowami i z poszanowaniem praw dostępu. W każdej sytuacji dbamy o to, by poufne lub istotne informacje nie zostały utracone lub przekazane osobom trzecim. Zachowujemy ostrożność podczas korzystania z urządzeń elektronicznych. Odchodząc od stanowiska, nie zostawiamy na wierzchu urządzeń przechowujących dane ani dokumentów zawierających informacje poufne.

Kesko Corporation, spółka dominująca grupy Kesko, jest notowana na głównym rynku Nasdaq Helsinki Ltd. Firma Kesko, wszyscy jej pracownicy i członkowie zarządu w każdym przypadku podlegają przepisom z zakresu informacji poufnych.

Przykład

Pracujesz w dziale zakupów Kesko. Pewnego wieczoru podczas uroczystości w przedszkolu swojego dziecka pracownik konkurencyjnej firmy mieszczącej się w tym samym mieście pyta Cię o poziom sprzedaży w Kesko w ciągu ostatnich tygodni. Czy ujawnisz trendy sprzedażowe?

Nie. Nie poinformuję konkurenta o trendach sprzedażowych. Niepublikowane dane biznesowe dotyczące działalności firmy Kesko mają charakter poufny i nie ujawnię ich osobom trzecim.

To top