Nie oferujemy ani nie przyjmujemy łapówek
Nie tolerujemy żadnej formy łapownictwa. Nie zobowiązujemy się do wręczenia ani nie wręczamy organom ani innym podmiotom łapówek ani nielegalnych płatności, nie zachęcamy, nie nakłaniamy nikogo do ich oferowania ani przyjęcia, ani nikomu tego nie zalecamy.

Kesko nie akceptuje żadnych form łapownictwa. Nie zobowiązujemy się do wręczenia ani nie wręczamy organom ani żadnym innym podmiotom łapówek ani nielegalnych płatności, mających na celu zagwarantowanie firmie realizacji transakcji lub rozwoju. Nie zalecamy żadnym podmiotom przyjęcia ani oferowania łapówek za pośrednictwem osób trzecich lub bezpośrednio, nie zachęcamy do tego ani nie nakłaniamy.

Przykład 

Współpracujesz z urzędnikiem państwowym odpowiedzialnym za przeznaczenie działki pod budowę sklepu. Urzędnik ten proponuje Twojemu pracodawcy wykupienie spotu reklamowego w publikacji wydawanej przez drużynę piłkarską swojego dziecka. Co robisz? 

Odrzucam tę propozycję, ponieważ relacje zawodowe nie uzasadniają objęcia patronatem. Patronat w każdym przypadku musi służyć wyraźnym celom biznesowym. Poza tym wykupienie tego slotu mogłoby wzbudzić podejrzenie, że doszło do próby przekupienia urzędnika.

To top