Minimalizujemy nasz wpływ na środowisko naturalne
Każdy z pracowników Kesko ma obowiązek realizować swoje obowiązki z dbałością o środowisko. W ramach realizowanych działań dążymy do promowania łagodzenia zmiany klimatu oraz do zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.

Zarządzanie wpływem na środowisko to część naszej codziennej pracy w Kesko. Łagodzenie zmiany klimatu to kluczowy element naszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ograniczamy emisje poprzez energooszczędne rozwiązania oraz dzięki korzystaniu z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii.

Firma Kesko pragnie we współpracy z partnerami promować zrównoważoną produkcję i konsumpcję. Tworzymy gospodarkę o obiegu zamkniętym we współpracy z łańcuchami dostaw, dostawcami usług logistycznych i konsumenckich. Sposób zaprojektowania produktów i opakowań oraz ich recykling to kluczowe czynniki pozwalające osiągnąć coraz wyższy poziom odzysku i ponownego użycia materiałów.

Realizujemy stałą współpracę z łańcuchem dostaw żywności, dostawcami usług logistycznych, sklepami K-store oraz podejmujemy komunikację z konsumentami z myślą o redukcji ilości odpadów spożywczych oraz ich wykorzystywaniu.

Razem gwarantujemy, że nasze miejsca pracy działają w sposób energooszczędny.

Zrównoważony sposób korzystania z zasobów naturalnych wymaga ograniczenia marnotrawstwa w miejscu pracy oraz właściwego segregowania wyrzucanych materiałów.

Przykład

Twoja praca wiąże się z corocznymi wyjazdami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Co należy wziąć pod uwagę z punktu widzenia środowiska?

Uwzględniam aspekty środowiskowe podczas wszystkich podróży służbowych. Podstawową alternatywą dla podróży są spotkania zdalne. Jeśli spotkanie wymaga fizycznej obecności, rozważę, czy mogę wybrać bardziej przyjazny środowisku pociąg zamiast samolotu. Czy jeszcze ktoś wybiera się na to samo spotkanie? Zaoferuję innym osobom podwiezienie, jeśli jadę samochodem lub wspólnie wybierzemy się autobusem albo tramwajem. Zawsze zwracam uwagę, czy mam jakieś inne spotkania do odbycia w tym samym miejscu.

To top