Komunikujemy się w sposób przejrzysty i chronimy markę Kesko
We wszystkich swoich działaniach dążymy do budowania dobrego wizerunku przedsiębiorstwa oraz wspierania firmy Kesko w osiąganiu sukcesów. Porozumiewamy się w sposób otwarty, bezpośredni i uczciwy.

Dbamy o markę Kesko i ją chronimy. Budujemy markę na podstawie naszych wartości oraz naszej wizji i misji.

W ramach komunikacji marketingowej przedstawiamy informacje na temat produktów, usług, cen oraz innych kwestii w sposób przejrzysty i uczciwy i nie stosujemy określeń, które mogą wprowadzać w błąd. Respektujemy zasady ochrony znaków towarowych i tego samego oczekujemy od naszych partnerów.

Za kontakty z mediami odpowiadają wyznaczone osoby. Każdy pracownik powinien wiedzieć, kto odpowiada za zarządzanie daną firmą lub danym działem i kierować zapytania mediów do właściwej osoby.

Kesko jest firmą notowaną na giełdzie i z tego względu mamy obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących informacji poufnych oraz mieć na względzie tajemnice handlowe, których nie wolno nam ujawniać. Wprowadzanie do obrotu podlega zasadom dotyczącym komunikacji zatwierdzonym przez prezesa i CEO firmy Kesko.

W mediach społecznościowych przestrzegamy tych samych zasad dotyczących zachowania poufności i dokładności informacji, co w przypadku innych mediów i kontaktów.

W żadnym przypadku nie podejmujemy działań, które mogłyby zaszkodzić reputacji lub pozycji konkurencyjnej firmy Kesko.

Przykład

W mediach społecznościowych zauważasz konkurenta, który wykorzystuje logo firmy Kesko do celów marketingowych. Jednak w rzeczywistości Kesko nie sponsoruje konkurencji. Co robisz?

Powiadamiam o konkurencie dział prawny firmy Kesko. Dział prawny podejmie działania w przypadku każdego nieautoryzowanego użycia naszych znaków towarowych i spróbuje ograniczyć ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd.

To top