Działamy zgodnie z prawem
Pracownicy Kesko postępują zgodnie z prawem we wszystkich realizowanych działaniach. Przestrzegania prawa oczekujemy też od swoich partnerów biznesowych.

Pracownicy Kesko postępują zgodnie z prawem i naszymi zasadami prowadzenia działalności we wszystkich realizowanych działaniach. Nie tolerujemy naruszenia prawa w żaden sposób i nigdy nie będziemy zachęcać nikogo do naruszenia obowiązujących przepisów i regulacji ani nikomu tego zalecać. Szczególne znaczenie mają przepisy dotyczące statusu pracowników, równego traktowania, poszanowania prywatności, zapobiegania łapownictwu i korupcji, konkurencji i ochrony konsumentów, bezpieczeństwa w miejscu pracy, ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktów. Jako firma notowana na giełdzie, firma Kesko ma obowiązek przestrzegać zarówno przepisów dotyczących rynku papierów wartościowych, jak i przepisów i wytycznych z zakresu ładu korporacyjnego.

Ponadto nie oczekujemy od naszych partnerów biznesowych ani osób trzecich podejmowania żadnych działań, których na mocy obowiązujących przepisów, zobowiązań, polityk lub zasad Kesko sami nie możemy podjąć.

Kesko w ścisłej współpracy ze swoimi interesariuszami czynnie monitoruje i przewiduje zmiany zachodzące w społeczeństwie. Współpracujemy i podejmujemy otwarty dialog z organizacjami pozarządowymi, organami publicznymi i innymi decydentami.

Przykład

Pracujesz jako specjalista w firmie Kesko, a przepisy dotyczace Twojej dziedziny mają właśnie zostać zmienione. Jak się przygotujesz? 

Jako specjalista musisz śledzić zmiany regulacyjne w swojej dziedzinie i zadbać, by nasza działalność była zawsze zgodna z obowiązującym prawem. Dobrym sposobem, aby upewnić się, że jesteś na bieżąco będzie aktywne uczestnictwo w stowarzyszeniach branżowych. Może to umożliwić Ci wywieranie wpływu na to, jak zmienia się sektor i dotyczące go przepisy.

To top