Dane klientów i inne dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem poufności
Dane klientów i inne dane osobowe zachowujemy w ścisłej poufności. Informacje te można pozyskiwać wyłącznie w sposób zgodny z prawem oraz w celach określonych w przepisach.

Pracownicy Kesko przestrzegają zarówno najlepszych praktyk z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych, jak i przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązującymi na szczeblu krajowym. Należyte przetwarzanie danych osobowych pozwala nam niezmiennie cieszyć się zaufaniem klientów i zwiększać efektywność naszej działalności.

Sposób przetwarzania danych osobowych planujemy z wyprzedzeniem. Pozyskujemy wyłącznie dane istotne w kontekście danego zbioru danych. Zapewniamy dokładność zarchiwizowanych danych oraz gwarantujemy, że ich przetwarzanie nie narazi na szwank prywatności osób, których te dane dotyczą. Informujemy osoby, których dane przetwarzamy o istnieniu dokumentacji oraz o ich prawie dostępu do tych danych. Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych poufnych nie mogą ujawniać danych osobowych, do których uzyskały dostęp, bez prawnego uzasadnienia. Na mocy przepisów organy publiczne mogą być uprawnione do uzyskania dostępu do danych.

Przykład

Masz właśnie wysłać życzenia świąteczne do znajomych i krewnych, ale zginęła Ci książka adresowa. Nie ma się czym martwić. Wiesz, że wielu z nich jest klientami Twojego pracodawcy i możesz znaleźć potrzebne Ci adresy w rejestrze lojalnych klientów firmy. Czy to właściwe?

Ujawnianie danych klientów w sposób niezgodny z prawem jest zabronione. Lokalne przepisy i regulacje, dobre praktyki dotyczące przetwarzania danych osobowych i zasady ochrony prywatności nakazują, by pliki z danymi osobowymi przechowywane przez firmę Kesko nie były wykorzystywane przez pracowników do celów prywatnych.

To top