Postępujemy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji
Ściśle przestrzegam obowiązujących przepisów dotyczących konkurencji w każdym aspekcie mojej działalności. Nie uczestniczę w działaniach, które mogłyby ograniczyć efektywną konkurencję lub ją utrudnić.

Jako partner biznesowy firmy Kesko przestrzegam obowiązujących przepisów dotyczących konkurencji w każdym aspekcie swojej działalności. Moja działalność na rynku opiera się na otwartej i efektywnej konkurencji. Efektywna konkurencja jest korzystna zarówno dla klientów indywidualnych, jak i całego sektora handlowego.

Mam świadomość najważniejszych zasad przewidzianych w przepisach dotyczących konkurencji, jakie mają zastosowanie do mojej pracy. Przykładowo nie uzgadniam ani nie omawiam cen, klientów ani innych tajemnic handlowych z konkurentami firmy Kesko. Nie uczestniczę w działaniach, które mają na celu ograniczenie efektywnej i uczciwej konkurencji, mogących doprowadzić do jej ograniczenia lub ją utrudnić. Rozumiem, że pomijając inne poważne konsekwencje, naruszenia przepisów dotyczących konkurencji szkodzą zwłaszcza reputacji firmy Kesko.

Przykład

Podczas przerwy w konferencji rozmawiasz na jej temat z wyznaczoną osobą kontaktową z ramienia firmy Kesko i przedstawicielem konkurencyjnej firmy. Po chwili luźnej rozmowy przedstawiciel konkurenta zmienia temat i wyraża frustrację spowodowaną malejącymi marżami markowego produktu. Sugeruje Tobie i wyznaczonej osobie kontaktowej z ramienia firmy Kesko zawarcie porozumienia, zgodnie z którym zaprzestaniecie sprzedaży tego popularnego produktu do czasu, gdy osiągnie on określoną cenę. Co robisz?

Rozumiem, że sugestia dotyczy kartelu cenowego, który ograniczy konkurencję i przyniesie bardzo poważne skutki. Natychmiast odrzucam sugestię i odchodzę. Wyznaczona osoba kontaktowa z ramienia firmy Kesko kontaktuje się z radcą prawnym firmy, który oceni, czy ta sytuacja wymaga jeszcze jakiejś reakcji z naszej strony. Kartel cenowy może sprowadzić na wszystkie strony wysokie kary i odpowiedzialność odszkodowawczą. Ponadto może poważnie zaszkodzić wizerunkowi firmy Kesko jako odpowiedzialnemu operatorowi.

To top