Postępujemy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony marki Kesko
Jako partner biznesowy firmy Kesko w każdej sytuacji zapewniam, że moje działania nie szkodzą wizerunkowi firmy Kesko, wartości marki, ani reputacji firmy Kesko.

Firma Kesko dba o markę K i ją chroni. Firma Kesko buduje markę na podstawie swoich wartości oraz swojej wizji i misji. Firma Kesko oczekuje od swoich partnerów biznesowych prowadzenia działalności w sposób, który nie zagraża wartości marki Kesko.

Jako partner biznesowy firmy Kesko w żadnym przypadku nie podejmuję działań, które mogłyby zaszkodzić reputacji lub konkurencyjności firmy Kesko. W mediach społecznościowych przestrzegam tych samych zasad dotyczących zachowania poufności i dokładności informacji, co w przypadku innych mediów i kontaktów.

Przykład

Firma Kesko złożyła duże zamówienie w Twojej firmie i chciałbyś nagłośnić swoją współpracę z Kesko, umieszczając logo K na swojej stronie internetowej. Co robisz?

Rozumiem, że wykorzystanie logo K wymaga zgody firmy Kesko. Kontaktuję się z wyznaczoną osobą kontaktową z ramienia firmy Kesko, by uzyskać zgodę i nie umieszczam logo na naszej stronie internetowej bez wcześniejszego upoważnienia.

To top