Nie ujawniamy tajemnic handlowych
Jako partner biznesowy firmy Kesko zachowuję poufność informacji poufnych powierzonych mi w ramach zadań dotyczących działalności firmy Kesko, jej pracowników, klientów i partnerów biznesowych i nie ujawniam takich informacji ani nie przekazuję ich osobom nieupoważnionym.

Informacje poufne obejmują też kwestie ustaleń dotyczących bezpieczeństwa, na przykład przetwarzanie gotówki, bezpieczeństwo danych, systemy alarmowe i instrukcje postępowania w sytuacjach wyjątkowych.

Korzystam z systemów informatycznych i oprogramowania zgodnie z umowami i z poszanowaniem uprawnień użytkownika. W każdej sytuacji zapewniam, by poufne lub istotne informacje nie zostały utracone lub przekazane osobom trzecim. Zachowuję ostrożność podczas korzystania z urządzeń elektronicznych. Odchodząc od stanowiska, nie zostawiam na wierzchu urządzeń przechowujących dane ani dokumentów zawierających informacje poufne.

Kesko Corporation, spółka dominująca grupy Kesko, jest notowana na głównym rynku Nasdaq Helsinki Ltd. Jako że Kesko jest firmą notowaną na giełdzie, wszyscy jej pracownicy i członkowie zarządu w każdym przypadku podlegają przepisom z zakresu informacji poufnych.

Przykład

Spotykasz znajomego, który jest pracownikiem firmy Kesko, podczas uroczystości w przedszkolu swojego dziecka. Kiedy rozmowa schodzi na tematy związane z pracą, chcesz zapytać, jak w firmie Kesko na przestrzeni ostatnich kilku tygodni rozwijał się poziom sprzedaży. Czy wolno Ci o to zapytać?

Nie. Niepublikowane dane dotyczące działalności firmy Kesko stanowią informacje poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

To top