Nie oferujemy ani nie przyjmujemy łapówek
Firma Kesko oraz jej partnerzy biznesowi nie tolerują żadnej formy łapownictwa. Jako partner biznesowy firmy Kesko nie będę zobowiązywać się do wręczenia ani wręczać organom ani innym podmiotom łapówek ani nielegalnych płatności, nie będę nakłaniać nikogo do ich oferowania ani przyjęcia, ani nikomu tego zalecać.

Kesko nie akceptuje żadnych form łapownictwa. Zasada ta ma również zastosowanie do działalności partnerów biznesowych firmy Kesko.

Jako partner biznesowy firmy Kesko nie zobowiązuję się do wręczenia ani nie wręczam organom ani żadnym innym podmiotom łapówek i nielegalnych płatności, mających na celu zagwarantowanie firmie realizacji transakcji lub rozwoju. Nie zalecam żadnym podmiotom przyjęcia ani oferowania łapówek za pośrednictwem osób trzecich ani bezpośrednio, nie zachęcam do tego ani nie skłaniam.

Przykład

Jesteś partnerem biznesowym firmy Kesko w ramach przedsięwzięcia budowlanego dotyczącego zagospodarowania przestrzennego działki na potrzeby budowy sklepu Kesko. W imieniu firmy Kesko kontaktujesz się z urzędnikiem odpowiedzialnym za kwestie zagospodarowania przestrzennego. Urzędnik ten proponuje Twojemu pracodawcy wykupienie slotu reklamowego w publikacji wydawanej przez drużynę piłkarską swojego dziecka. Co robisz?

Odmawiam, ponieważ relacje zawodowe nie uzasadniają objęcia patronatem. Patronat w każdym przypadku musi służyć wyraźnym celom biznesowym. Poza tym wykupienie tego slotu mogłoby wzbudzić podejrzenie, że doszło do próby przekupienia urzędnika.

To top