Minimalizujemy nasz wpływ na środowisko naturalne
Realizowanie działań w sposób przyjazny dla środowiska należy do wspólnych obowiązków firmy Kesko i jej partnerów biznesowych. W ramach realizowanych działań dążymy do promowania łagodzenia zmiany klimatu oraz do zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.

Zarządzanie wpływem na środowisko to część naszej codziennej pracy w Kesko. Łagodzenie zmiany klimatu to kluczowy element pracy firmy Kesko na rzecz zrównoważonego rozwoju. Firma Kesko ogranicza emisje poprzez energooszczędne rozwiązania oraz dzięki korzystaniu z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii.

Firma Kesko pragnie we współpracy z partnerami promować zrównoważoną produkcję i konsumpcję. Tworzymy gospodarkę o obiegu zamkniętym we współpracy z łańcuchami dostaw, dostawcami usług logistycznych i konsumenckich. Sposób zaprojektowania produktów i opakowań oraz ich recykling to kluczowe czynniki pozwalające osiągnąć coraz wyższy poziom odzysku i ponownego użycia materiałów. Realizujemy stałą współpracę z łańcuchem dostaw żywności, dostawcami usług logistycznych i sklepami detalicznymi K oraz podejmujemy komunikację z konsumentami z myślą o redukcji ilości odpadów spożywczych oraz ich wykorzystywaniu.

Jako partner biznesowy firmy Kesko działam na rzecz minimalizacji negatywnego wpływu wszystkich moich działań na środowisko. Stale dążę do tego, by wraz z firmą Kesko jeszcze bardziej ograniczać wpływ naszej działalności na środowisko.

Przykład

Jesteś dostawcą i miałeś zamiar zaproponować włączenie jednego ze swoich produktów w serię produktów firmy Kesko. Jakie kwestie środowiskowe należy wziąć pod uwagę w przypadku tego produktu?

Firma Kesko przywiązuje wagę do tego, by wpływ produktów na środowisko był uwzględniany już na etapie planowania danych produktów. Unikaj zbędnych opakowań i wybieraj materiały nadające się do recyklingu zarówno przy wytwarzaniu produktów, jak i opakowań. Firma Kesko pragnie ponadto pomagać swoim klientom redukować ich wpływ na środowisko. Dzięki dobrej komunikacji i jednoznacznym informacjom ujętym na opakowaniach ułatwiamy naszym klientom dokonywanie odpowiedzialnych wyborów podczas zakupów.

To top